سکوت آمریکا و اروپا اردوغان را در سرکوب کردها جسورتر کرده است
سرویس جهان- مجله نشنال اینترست تلاش رییس جمهور ترکیه برای محروم کردن احزاب و رای دهندگان کرد از شرکت در انتخابات را زدن آخرین میخ بر تابوت دموکراسی در ترکیه خوانده و عامل تشدید کمپین سرکوب علیه کردهای ترکیه را سکوت آمریکا و اروپا دانسته است.

به گزارش کردپرس، مجله نشنال اینترست آمریکا با اشاره به پذیرش پرونده ممنوعیت فعالیت حزب کردگرای دموکراتیک خلقها در دادگاه قانون اساسی ترکیه و احتمال محروم شدن بیش از 400 سیاستمدار کرد ترکیه از فعالیت سیاسی و محرومیت نزدیک به 6 میلیون رای دهنده کرد از حق رای خود، این اقدام را زدن آخرین میخ بر تابوت دموکراسی در ترکیه توسط رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه توصیف کرده است.

نشنال اینترست با اشاره به سکوت آمریکا و اتحادیه اروپا نسبت به سرکوب کردها و فعالین سیاسی کرد ترکیه از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه و شخص رجب طیب اردوغان، هشدار داده است این سکوت نیروهای طرفدار دموکراسی در ترکیه را ناامید و دولت اردوغان را در ادامه دادن به سرکوب جسورتر می کند.

این مجله سیاسی آمریکایی تاکید کرده است سیاستمداران حاکم ترکیه باید بدانند چنین اقداماتی از جمله فشار بر این حزب کردگرا هزینه هایی گزاف دارد، در غیر این صورت، آنها از هیچ برخوردی خودداری نخواهند کرد. نشنال اینترست تاکید کرده است که اتحادیه اروپا و آمریکا باید ترکیه را مجبور به پرداخت هزینه در برابر سرکوب فعالین سیاسی کرد و حزب دموکراتیک خلقها کنند که از جمله ابزارهای آن اعمال تحریم علیه ترکیه است.

نشنال اینترست تاکید کرده است که هنوز پنجره امید برای نجات دموکراسی در ترکیه بسته نشده است اما متحدان آنکارا در غرب اهمیت آن را درک نکرده اند.