بیانیۀ کمیتۀ روابط خارجی HDP دربارۀ قتل عام خانوادۀ کرد در قونیه
سرویس ترکیه – کمیتۀ روابط خارجی HDP در بیانیه ای از افزایش خشونت نژادپرستانه علیه کردها ابراز نگرانی کرد و از جامعۀ بین المللی درخواست کرد با کردها و HDP اعلام هبستگی کند.

به گزارش کردپرس، کمیتۀ روابط خارجی حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) در بیانیه ای به قتل عام هفت تن از اعضای یک خانوادۀ کرد در استان قونیه توسط ترک های ملی گرا واکنش نشان داد.

در بیانیۀ کمیتۀ روابط خارجی HDP که توسط فلکناز اوجا و هشیار اوزسوی سخنگویان مشترک این کمیته منتشر شد، دربارۀ این حادثه آمده است: «روز 30 جولای یک حملۀ مسلحانه علیه خانوادۀ دده اوغولاری در محلۀ حسن کوی واقع در منطقۀ مرام استان قونیه روی داد. محله ای که این خانوادۀ کرد به مدت 24 سال در آن زندگی می کردند. پس از حمله این خانه توسط حمله کنندگان به آتش کشیده شد. هفت عضو این خانواده جان خود را از دست دادند.

خانوادۀ دده اوغولاری در 15 سال گذشته از سوی همسایگانشان بارها هدف حملات نژادپرستانه کردستیزانه- قرار گرفته اند. شامگاه 12 می آنها با چوب و سنگ و چاقو از سوی 60 تن، شامل همسایگان و خویشاوندان همسایگانشان مورد حمله قرار گرفتند. حمله کنندگان فریاد می زدند «ما ملی گرا هستیم، اجازه نمی دهیم شما اینجا زندگی کنید.» در این حمله نیز هفت تن مجروح شدند.

این همان منطقۀ قونیه است که ما در تذکرهای قبلی خود خاطرنشان کردیم حکیم دال 43 ساله در یک حملۀ نژادپرستانه هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.»

در بیانیۀ مذکور یادآوری شده که HDP نسبت به افزایش حملات نژادپرستانه علیه کردها هشدار داده و در ادامه آمده است: «هفتۀ گذشته ما به جامعۀ بین المللی اطلاع دادیم که در ترکیه حملات نژادپرستانۀ خطرناکی علیه کردها انجام می شود. تنها در یک هفته یم رشته حملات نژاد پرستانه در استان های افیون، آنکارا و قونیه علیه کردها روی داده بود. ما ابراز نگرانی کردیم که اگر حکومت کارزار جرم انگاری و اتهام زنی و گفتمان نفرت پراکنانۀ خود را متوقف نکند، احتمال انجام حملات خون بارتری وجود دارد. شوربختانه، اینک نگرانی ما به واقعیت تبدیل شده و این بار هفت تن، که سه تن از آنها زن بودند، کشته شده اند.»

در ادامۀ این بیانیه آمده است: «چنان که پیشتر گفتیم، این حملات نژادپرستانه نتیجۀ سیاست های جرم انگارانه و نفرت افکنانۀ ائتلاف [حزب عدالت و توسعه] AKP/MHP [حزب حرکت ملی] برعلیه کردها و HDP است. این حملات تکرار شوندۀ نژادپرستانه اتفاقی نیستند و اگر حکومت سیاست خود را نسبت به کردها تغییر ندهد، افزایش یافته و خشونتت بارتر خواهند شد. بنابراین این حملات نیازمند یک پاسخ سیاسی هستند.»

کمیتۀ روابط خارجی HDP جامعۀ بین المللی را مخاطب قرار داده و آورده است: «ما از جامعۀ بین المللی می خواهیم همبستگی خود را با HDP و کردها افزایش دهد، چرا که حملات بر علیه ما در حال افزایش و مرگبارتر شدن است. لطفاً همبستگی عمومی و حمایت خود را از خانواده های کردی که در ترکیه هدف خشونت نژادپرستانه قرار می گیرند، نشان دهید. و لطفاً همراه با ما صدای خود را بلند کنید تا از حکومت ترکیه بخواهیم از این اظهارات و اقدامات که در آتش HDP ستیزی و کردستیزی می دمد، دست بردارد.»