هدف از متهم کردن HDP در خصوص آتش سوزی ها ایجاد جنگ داخلی است
سرویس ترکیه - صدات پکر به مردم هشدار داد فریب کسانی را که می گویند HDP عامل آتش سوزی هاست نخورند و تسلیم جنگ داخلی نشوند.

به گزارش کردپرس، صدات پگر رئیس باند جرایم سازمان یافته ترکیه، با اشاره به آتش سوزی های اخیر گفت که هدف از متهم کردن حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) به ایجاد آتش سوزی ها در ترکیه، تحریک مردم و ایجاد جنگ داخلی است و به مردم هشدار داد فریب این تبلیغات را نخورند.

صدات پکر که به دلیل افشاگری های خود مشهورتر از سابق شده است، با انتشار توئیت هایی در فضای مجازی، گفت: «دوستان عزیزم، زمانی که حتی برای گرفتن یک لیتر بنزین باید اجازه کتبی از پاسگاه داشته باشیم، از طرفی وقتی که سر هر کوچه ای نیروهای پلیس و ژاندارمری در حال کنترل مردم هستند، و در حالی که هنوز هیچ کسی برای آتش سوزی های اخیر دستگیر نشده است، این که بگوییم آتش سوزی ها کار HDP است، خدمت به چه کسی است؟
دست کم در 20 جای مختلف کشور آتش سوزی وجود دارد. در حالی که برای به راه انداختن آتش در یک جنگل نیاز به دست کم چند دبه بنزین وجود دارد، آیا نباید از خودمان بپرسیم که اعضای HDP این دبه های بنزین را چگونه از ایستگاه های کنترل پلیس عبور داده اند؟ 
در حالی که هنوز تازه آتش سوزی آغاز شده است، و هنوز هیچ کس در این باره بازداشت نشده است، این که بگوییم آتش سوزی ها کار اعضای HDP است، جز این که مردم را به حمله به ساختمان های HDP تحریک کنیم چه فایده دیگری می تواند داشته باشد؟»

پکر با بیان این که فکر می کند «هدف گفتمان های مورد نظر، ایجاد جنگ داخلی در ترکیه است»، گفت: «برای چندمین بار می گویم، کسانی که هدفشان ایجاد جنگ داخلی است، و آنهایی که دانسته یا نادانسته در حال خدمت به این ایده هستند، این را هرگر فراموش نکنند، شاید امروز نشود اما یک روز بالاخره هزینه این کارتان را پرداخت خواهید کرد. 
ای کسانی که کشورمان را حقیقتا دوست دارید، و یک ملی گرا و میهن دوست واقعی هستید، هر اتفاقی هم که رخ دهد لطفا به خیابان ها نریزید. لطفا فریب این اغتشاشگران به ظاهر میهن دوست را نخورید. لطفا به تجربه و صداقت من اعتماد کنید.»