اردوغان و باغچلی مسئول این قتل عام هستند
سرویس ترکیه – شورای رهبری KCK در بیانیه ای سیاست های کردستیزانه حکومت ترکیه و نفرت افکنی رسانه های نزدیک به حکومت را مقصر اصلی قتل عام خانوادۀ کرد در قونیه دانست.

به گزارش کردپرس، شورای رهبری اتحادیۀ جوامع کردستان (KCK) با انتشار بیانیه ای به قتل عام یک خانوادۀ کرد در قونیه توسط ترک های نژادپرست واکنش نشان داد و سیاست های کردستیزانۀ ائتلاف حاکم را عامل این گونه حملات دانست.

به نوشتۀ هاوار نیوز، این بیانیه تأکید کرده است که حملات علیه کردها و نیروهای دموکراتیک در سال 2021 افزایش یافته است و علت آن این است که ائتلاف حزب عدالت و توسعه (AKP) و حزب حرکت ملی (MHP) مردم کرد، نیروهای دموکراتیک و حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) را دشمن خود می دانند و با ذهنیت فاشیستی و نژادپرستانه آنها را هدف قرار می دهند. بنابراین کسانی که در درجۀ نخست مسئول این حملات هستند، [رجب طیب] اردوغان و [دولت] باغچلی هستند.

در این بیانیه آمده است: «این حملۀ وحشیانه که خانوادۀ کرد در قونیه قربانی آن شد به این خاطر بود که حاضر نشدند از هویت کردی خود ذست بردارند و مجازات این تصمیم در نگاه فاشیسم مرگ است. این پیامی برای کردها است که یا از هویت خود دست بردارید یا کشته می شوید.»

KCK رسانه های نزدیک به حکومت را نیز در وقایع این چنینی مقصر دانسته و در بیانیۀ خود آورده است: «این رسانه ها همیشه کردها و دیگر اقلیت ها را به عنوان هدف فاشیسم معرفی می کنند و تلاش می کنند خرد جمعی را فریب دهند، اظهارات نفرت افکنانه علیه اقلیت ها منتشر می کنند و کشتار آنها را تشویق می کنند.»

شورای رهبری KCK در پایان از کردها، نیروهای دموکراسی خواه و تمام مردم با وجدان ترکیه خواسته است به خیابان ها بروند، اعلام موضع کنند و در مقابل این گونه کشتارها بایستند. همچنین از کردها خواسته است برای مبارزه با فاشیسم متحد شوند.