کیفیت آب شرب کرمانشاه خط قرمز ما است
سرویس کرمانشاه _ مدیر عامل شرکت آبفا استان کرمانشاه گفت: کیفیت آب شرب شهر کرمانشاه به صورت مداوم توسط مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب شرکت آبفا استان که روزانه از مخازن تست کلر سنجی انجام می دهد، رصد می شود.

به گزارش کردپرس، علیرضا کاکاوند مدیر عامل شرکت آبفا استان در خصوص کدورت آب شهر کرمانشاه اظهار داشت: حدود ۸ الی ۹ سال است که از سد گاوشان برای تامین آب شرب شهر استفاده می شود، دیروز و با حضور استاندار محترم فاز نهایی تصفیه خانه که حدود ۲ هزار لیتر بر ثانیه است، وارد مدار بهره برداری گردید که متاسفانه به علت یک تلاطم و جریان هیدرولیکی شکستگی در خط انتقال ایجاد شد که همین امر برای دقایقی باعث کدورت آب در برخی مناطق واقع در منطقه ۲ شهر شد.