حزب سوسیالیست اروپا قتل عام خانواده کرد در ترکیه را به شدت محکوم کرد
سرویس جهان- حزب سوسیالیست اروپا متشکل از احزاب سوسیالیست و سوسیال دموکرات در اتحادیه اروپا، قتل عام یک خانواده کرد در قونیه ترکیه را به شدت محکوم کرد و آن را نمونه ای از اقدامات نژادپرستانه علیه کردهای ترکیه خواند.

به گزارش کردپرس به نقل از وبسایت حزب سویالیست اروپا، این حزب در بیانیه ای نسبت به تشدید اقدامات نژادپرستانه علیه کردهای ترکیه ابراز نگرانی کرد و قتل عام 7 عضو یک خانواده کرد در ترکیه را به شدت محکوم کرد.

سرگئی استانیشف، رهبر این حزب، قتل عام این خانواده  را اقدامی هولناک خواند و از مقامات ترکیه خواست به تبعیض نژادی علیه کردها در ترکیه پایان دهند.

او با بازماندگان قربانیان و نیز حزب کردگرای دموکراتیک خلقها ابراز همدردی کرد.

این حزب در بیانیه خود چنین اقداماتی را ناشی از وجود تنفر نژادی علیه کردها در ترکیه دانسته و خواستار رسیدگی دقیق به این مسئله شده است.

حزب سوسیالیست اروپا همچنین از برخورد خشونت آمیز پلیس ترکیه با معترضان به این قتل عام ابراز نگرانی کرده است.