اجرای کمربند سبز شهری یکی از موانع بازدارنده در گسترش مناطق حاشیه نشین است
سرویس کردستان - سرپرست معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کردستان با بیان اهمیت حفاظت از اراضی ملی و دولتی که در معرض تخریب، تصرف و ساخت و سازهای غیرمجاز هستند، گفت: اجرای کمربند سبز شهری یکی از موانع بازدارنده در گسترش مناطق حاشیه نشین است.

به گزارش کُرد پرس، بهادر اسدی ظهر امروز در اولین جلسه کارگروه پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد شهری که با دستور کار اجرای طرح کمربند سبز شهری در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: ادارات منابع طبیعی، راه و شهرسازی، شهرداری و شرکت آب منطقه ای در اجرای طرح کمربند سبز شهری باید همکاری بیشتری داشته باشند.

وی افزود: اجرای طرح کمربند سبز شهری در کنار طرح جامع حدنگار (صدور سند مالکیت برای اراضی دولتی) و برخورد با دلالان و سازندگان سودجو از موانع بازدارنده در گسترش مناطق حاشیه نشین و ساخت و سازهای غیرمجاز است.

سرپرست معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کردستان با بیان اینکه کم توجهی و عدم مدیریت سرمایه گذاری دولت در بخش کشاورزی و تولیدات روستائي منجر به مهاجرت روستائیان به شهرها شده است، ادامه داد: نیاز مردم به تامین مسکن و عدم نظارت دستگاه ها بر ساخت و سازها در حاشیه‌ی شهرها از عوامل جذاب برای سکونت مهاجران در حاشیه هستند.

اسدی یادآور شد: اقدامات شهرداری در بهره برداری از پساب تصفیه خانه ها، جلب همکاری سازمان های مردم نهاد و مالکین اراضی واقع در حریم و محدوده کمربند سبز، همگی در توسعه فضای سبز شهری به ویژه در ناحیه منفصل شهری نایسر سنندج نقش دارد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه ناحیه منفصل شهری نایسر سنندج از لحاظ سرانه فضای سبز و تفریحی بسیار فقیر و با میانگین کشوری فاصله زیادی دارد باید در اولویت اجرای طرح کمربند سبز قرار گیرد.

در ادامه این جلسه لقمان حیدری، معاون عمرانی شهرداری سنندج به ارائه گزارشی از اقدامات شهرداری سنندج در توسعه فضای سبز در مناطق حاشیه و در معرض تصرف همچون حسن آباد، پیرچنار، کوچکه ره‌ش، نایسر و ... پرداخت و بحث تامین آب و وجود معارضین و عدم همکاری برخی ادارات را از جمله موانع اجرای طرح کمربند سبز در حریم ۷۰ هزار هکتاری شهر سنندج برشمرد.

واگذاری اراضی واقع در حاشیه و حریم شهری به تعاونی های مسکن و سرمایه گذاری در زمینه اشتغال و توانمندسازی روستائیان یا تقویت بخش تعاونی ها در روستاها از جمله پیشنهادات اعضای کارگروه استانی در این جلسه بود.