پیام مظلوم کوبانی و الهام احمد در واکنش به قتل عام قونیه
سرویس سوریه – مظلوم کوبانی و الهام احمد ضمن محکوم کردن قتل عام خانوادۀ کرد در حملۀ نژادپرستانۀ ترک های ملی گرا، از جامعۀ بین المللی درخواست کردن نسبت به این جنایت ها واکنش نشان دهد.

به گزارش کردپرس، مظلوم کوبانی فرمانده کل ارتش دموکراتیک سوریه و الهام احمد رئیس شورای اجرایی مجلس سوریۀ دموکراتیک در پیام هایی جداگانه به قتل عام خانوادۀ کرد در قونیه توسط ترک های نژاد پرست واکنش نشان دادند.

مظلوم کوبانی در یک پیام توئیتری سیاست های حکومت ترکیه در قبال کردها عامل اصلی این رویداد دانست و نوشت: «قتل عام 7 کرد عضو خانوادۀ دده اوغولاری که در نتیجۀ سیاست های حکومت ترکیه به قونیه کوچانده شده بودند، توسط ترک های نژادپرست ما را متأثر کرد. نفرین بر قاتلان و عاملان اصلی این قتل عام!»

کوبانی در ادامۀ پیام خود از جامعۀ بین المللی خواست «در مقابل سیاست های نژادپرستانۀ حکومت ترکیه صدای خود را بلند کنند.»

الهام احمد نیز در یک پیام جداگانه به طرز مشابهی «سیاست های نژادپرستانۀ» حزب حاکم ترکیه را عامل این کشتار دانست و نوشت: «ما سیاست های نژادپرستانۀ [حزب عدالت و توسعه] AKP را محکوم می کنیم. سیاستی که باعث شد 7 عشو یک خانوادۀ کرد کشته شوند.»

الهام احمد نیز بر لزوم دخالت جامعۀ بین المللی تأکید کرد و در ادامه نوشت: «کردها در معرض جنگی قرار گرفته اند که هدفش نابودی آنها است و جامعۀ بین المللی باید این کشتارها را متوقف کند و عاملان آن را به دادگاه جزایی بین المللی بکشاند.»