قروه؛ شهری با 33 شهردار و 14 سرپرست/گرفتاری شورا میان انتخاب تا انتصاب
سرویس کردستان- هفتاد سال از تأسیس شهرداری قروه می گذرد؛ نهادی که در این سال ها با 33 شهردار و 14 سرپرست مدیریت شده و حالا با بودجه 40 میلیاردی در انتظار نفر سی و چهارم است.

به گزارش خبرنگار کردپرس، ششمین شورای شهر قروه سیزدهم ماه جاری در حالی روی کار می آیند که باید سی و چهارمین شهردار قروه را انتخاب نمایند. انتخابی حساس که باعث شده از هم اکنون شورای جدید زیر ذره بین و تیغ انتقاد افکارعمومی قرار بگیرند. این انتقاد با انتشار لیست کاندیداهای شهرداری این روزها شدت گرفته و به نظر می رسد شورای شهر در چالشی بزرگ گرفتار خواهد آمد. چالشی میان «انتخاب تا انتصاب!».

از یک طرف بی اعتمادی مردم به شوراهای شهر و شهرداری و از طرف دیگر دخالت های افراد صاحب نفوذ؛ همه و همه باعث شده تا در این چند سال اخیر، قروه شهرداری داشته باشد که مدیریت ضعیف در امور شهری را تبدیل به یکی از گزینه های مورد اعتراض همیشگی مردم قرار دهد. با این وصف باید دید در این دوره از شورای شهر که شفافیت کاری را مدام بر زبان دارند آیا می توانند از چالش «انتصاب» به «انتخاب» برسند و شهرداری را برگزینند که با 40 میلیارد تومان بودجه، توسعه و عمرانی را برای شهر رقم بزنند؟!

33 شهردار و 14 سرپرست از ابتدا تا کنون...

قروه از سال 1330 دارای شهرداری شد و تا این لحظه 33 شهردار و 14 سرپرست را به خود دیده است. کسانی که هر کدام کارنامه ای از خود به جای گذاشته اند... از مثبت تا منفی... کارنامه ای که در این چند سال اخیر به نمره مثبت نرسید و روی ریل منفی یکه تازی کرد. در این میان تا قبل از سال 77 و تشکیل شورای شهر، شهردار از طریق استانداری انتخاب می شد و براساس آمار موجود، قروه 22 شهردار و 8 سرپرست را قبل از آغاز به کار شورای شهر داشته است.

نخستین شهردار قروه «سید عباس اجاق» بود که در سال 33 منصوب شد و 219 روز هم خدمت کرد. پس از آن «صدیقی» با 435 روز به عنوان سرپرست تا سال 34 انتخاب شد تا دومین شهردار به «رضا ملکی» با 36 روز خدمت واگذار گردد. اما سومین شهردار قروه به نام «موسی صمدی» رقم خورد که این فرد با 758 روز مدیریت در سال 37 جای خود را بعد از سرپرستی «قاسم غفاری» با 19 روز خدمت به «الله کرم احمدی» داد تا او با 448 روز تا سال 38 عنوان چهارمین شهردار قروه را از آنِ خود کند. این انتخاب ادامه داشت تا اینکه در سال 40 «منصور طاهری» با 168 روز به عنوان پنجمین شهردار قروه منصوب گردید.  

تغییرات پی در پی شهرداران در قروه ادامه داشت و این بار «محمدعلی نجفی» بود که با 235 روز تا سال 41 مدیریت شهرداری را به دست گرفت، مدیریتی که تا سال 43 با 545 روز خدمت به «محمدعلی یعقوبی» سپرده شد تا بدین ترتیب تکلیف ششمین و هفتمین شهردار قروه مشخص شود و سپس «عیسی احمدی» تا سال 44 با 678 روز هشتمین شهردار قروه معرفی گردد تا بعد از آن «داریوش غفاری» با 61 روز به عنوان سرپرست تا سال 45 سکان شهرداری را به دست گیرد و بعد آن را به «شفیعی» به عنوان نهمین شهردار با 883 روز خدمت تا سال 48 واگذار کند و این واگذاری توسط «کرم ابراهیمی» در سال 49 در جایگاه دهمین شهردار قروه به مدت 511 روز گرفته شد و بعد به سرپرستی «حمید پرویز» تا سال 50 با 183 روز خدمت ادامه یافت. سپس «غلامحسین کرمی» آمد و تا سال 51 به مدت 476 روز نهاد شهرداری را در دست گرفت و عنوان یازدهمین شهردار قروه را به نام خود زد. این عنوان تا آذرماه 51 دوام داشت و بعد آن «بهروز آریابد» با 443 روز سرپرستی نهاد شهرداری را تا سال 52 به عهده گرفت تا جایگاه دوازدهمین شهردار قروه به «ایرج صمدی» تا سال 55 با 816 روز خدمت برسد. خدمتی که در این پروسه تغییر شهرداران چندان ماندگار نبود و این «اقبال ملکی» بود که با 426 روز حکم سیزدهمین شهردار را تا سال 56 گرفت. این جایگزینی ها با «جشمید مقیمی» تا سال 57 ادامه یافت و بعد از 332 روز با عنوان چهاردهمین شهردار، «اقبال ملکی» سرپرستی شهرداری را تا سال 58 به مدت 493 روز به دست گرفت تا قرعه پانزدهمین شهردار قروه به نام «محمد عزیزی شفا» با 928 روز مدیریت تا سال 61 برسد، شهرداری که در سال 65 در دفاع از کشور به درجه رفیع شهادت نایل آمد. بعد از مدیریت «شهید عزیزی شفا» این «موسی مرادیانی» بود که به مدت 197 روز تا آذر 61 سرپرست شهرداری شد تا اینکه «حسن ساجدی پور» با 409 روز مدیریت در جایگاه شانزدهمین شهردار قروه تا سال 62 نشست. از بهمن ماه 62 تا سال 64 شهردار هفدهم به نام «هیبت الله یزدانی» ثبت شد و با 645 روز مدیریت، سکان این نهاد به «فرض الله خادمی» به عنوان هجدهمین شهردار با 288 روز تا سال 65 رسید.

روند تغییر شهرداران با بازه های زمانی کوتاه مدت پیش می رفت تا اینکه با انتخاب «محمدصادق نظری» به عنوان هشتمین سرپرست شهرداری از مرداد 65 تا سال 70 این روند تغییر زودهنگام شهرداران و سرپرستان برای مدت هزار و 748 روز متوقف شد. این توقف پنج ساله در نهایت با آمدن «رجب ملایی رئیسی» به شکسته شد و او تا سال 71 در 343 روز به عنوان نوزدهمین شهردار قروه به مدیریت پرداخت. این مدیریت یک ساله تا سال 72 به «سعید عبادی» رسید تا بیستمین شهردار به مدت 269 روز معرفی گردد و بعد از آن «حمدالله خادمی» بیاید و تا سال 73 به مدت 474 روز عنوان بیست و یکمین شهردار قروه را برای خود کسب کند. بعد از این انتخاب بار دیگر طلسم تغییرات یکساله تا دو ساله در شهرداری قروه شکسته شد و حکم شهردار بیست و دوم با هزار و 484 روز مدیریت تا سال 77 به نام ««یونس ملکی» ثبت گردید.

تا سال 77 این روند تغییرات شهرداران ادامه داشت تا اینکه با تشکیل شورای شهر و روی کار آمدن نخستین دوره این شورا دیگر انتخاب شهرداران به دشت شورای شهر افتاد و تغییرات هم وارد پروسه دیگری شد. به طوری که از فروردین 77 تا سال 78 «عبدالصمد مهرانی» به مدت 384 روز بیست و سومین شهردار و البته نخستین شهردار انتخابی توسط اولین دوره شورای شهر، معرفی شد. پس از آن بیست و چهارمین سکان شهرداری به دست «مسعود الماسی» در 769 روز رسید که با چرخش دو ساله این جایگاه به نهمین سرپرست شهرداری یعنی «محمد کریمی پناه» تا آذر سال 80 برای 128 روز سپرده شد. از این تاریخ تا سال 82 به مدت 545 روز بیست و پنجمین جایگاه شهردار قروه اختصاص یافت به «رضا درویش قادری» تا بعد از او «محمد خالد منصوری» سرپرست 28 روزه، شرایط را برای «علی اشرف شیرزادی» تا سال 83 به عنوان شهردار بیست و ششم فراهم کند و در مدت 351 روز بار دیگر «محمد خالد منصوری» به عنوان سرپرست برای مدت 19 روز روی کار بیاید و در نهایت بیست و هفتمین دروازه شهرداری قروه برای مدت 3 سال یعنی هزار و 16 روز به «هوشنگ ملکی» تا سال 86 واگذار گردید. این واگذاری از سال 86 تا 87 بار دیگر به «علی اشرف شیرزادی» برای مدت 370 روز رسید تا بدین ترتیب بیست و هشتمین شهردار قروه هم مشخص گردد.

در ادامه انتخاب شهرداران قروه ردیف 29 این نهاد نام «کامران رحیمی» را تا سال 89 برای خود ذخیره کرد تا بعد از 867 روز مدیریت، «علی اکبر سلیمانی» تا سال 90 به مدت 164 روز به عنوان دوازدهمین سرپرست شهرداری انتخاب شود و سپس بار دیگر «رضا درویش قادری» بتواند سکان شهرداری را به عنوان شهردار سی ام به دست آورد و تا سال 92 به مدت 396 روز  خدمت کند. این خدمت تا سال 93 به مدت 366 روز به «رضا حسن بیگی» سپرده شد و پرونده سی و یکمین شهردار قروه در حالی بسته شد که بازه زمانی کوتاه مدت تغییر شهرداران بار دیگر متوقف شد. آن هم با انتخاب «حسین پروندی»... کسی که در شورای چهارم از سال 93 به مدت 122 روز به عنوان سرپرست انتخاب شد و در نهایت هم حکم شهردار را دریافت کرد و سپس در سال 96 هم توسط شورای پنجم ابقا گردید و تا دوم بهمن 98 به عنوان سی و دومین شهردار قروه به مدت هزار و 835 روز مدیریت کرد. مدیریتی که به اتمام می رسید اگر پای تخلفات به میان نمی آید. با این وجود ماندگارترین شهردار قروه در حالی مدیریتش خاتمه یافت که پس از بازداشت او، شورای پنجم «شعیب نظری» را تا سال 99 به عنوان سرپرست به مدت 136 روز انتخاب کردند و تا عنوان شهردار سی و سوم به «عباس سنتی» برسد. کسی که از خرداد 99 تا کنون در جایگاه شهرداری قرار گرفته است.

سی و چهارمین شهردار کیست؟!

بودجه 1400 شهرداری قروه با 40 میلیارد تومان بسته شده، مبلغی که حتی از بودجه کل شهرستان هم بیشتر است. حالا شورای ششم در حالی روی کار خواهند آمد که باید با انتخاب شهرداری کارآمد و توانمند این بودجه را در مسیر توسعه شهری و جبران عقب ماندگی ها هزینه کنند.

انتخاب شهردار آن قدر اهمیت دارد که بعد از اتفاقات رخ داده در شهرداری، شورای شهر نمی تواند همان روال سابق را برای انتخاب خود در نظر بگیرد چرا که این بار دیگر نگاه افکارعمومی و سازمانهای نظارتی برجسته تر بوده و قطع به یقین ذره بین نظارت شفاف تر عمل خواهد کرد.

در حال حاضر بر اساس گفته های اعضای شورای ششم بسیاری برای شهرداری قروه متقاضی شده اند. شورای شهر از لیست 30 تا 40 نفره ای نام می برد که تنها اسامی 12 نفر را علنی کرده و مابقی را انتشار نداده اند. این در حالی است که طبق قانون باید اسامی برای افکار عمومی اعلام شود تا شهروندان بدانند چه کسانی خود را دارای صلاحیت برای شهرداری قروه دانسته اند...!

فرماندار: شهرداری جای آزمون و خطا نیست

این صلاحیت آن قدر مسئله مهمی است که با انتشار اسامی 12 نفره کاندیداهای شهرداری از یک طرف اعتراض مردمی را به همراه داشت و از طرف دیگر صدای فرماندار شهرستان قروه به عنوان ناظر بر عملکرد شهرداری و شورای شهر را هم درآورده است. به طوری که «حسین الماسی» در نشست کارگروه پسماند قروه از اینکه هر فردی به خود این جرئت را می دهد تا برای شهرداری قروه خود را دارای صلاحیت بداند، هشدار داد و به شدت انتقاد کرد.

به گفته او شهرداری جایی نیست که هر کسی ورود کند این یک پسرت حساس است و معلوم نیست افراد با کدام سابقه ای داوطلب برای پست شهرداری شده اند؟!

«الماسی» خطاب به شورای جدید عنوان کرد که باید کسی به عنوان شهردار انتخاب شود که کارآمد باشد و قدرت مدیریت را داشته و جسور و اهل ریسک باشد.

او با بیان اینکه در حال حاضر معضل مدیریت شهری در جمع آوری زباله و جایگاه پسماند است، تأکید کرد که افرادی برای پست هایی انتخاب می شوند که کاربلد نیستند و همین می تواند چالش های شهری را افزایش دهد.

«الماسی» گفت که شهرداری حل آزمون و خطا نیست و اینکه افراد به هر قیمتی به دنبال پست و مقام هستند درست نبوده و باید دقت کرد که اگر فرد درستی انتخاب نشود کار مردم به دلیل ناکارآمدی روی زمین می ماند.

او در ادامه بار دیگر شورای ششم را مورد خطاب قرار داد و به صراحت اعلام کرد که «بی تقوایی در این است فردی که کار را بلد نیست بپذیرد.»

انتخاب یا انتصاب؟!

از دوره چهارم به بعد یک مورد بین شهروندان و به خصوص میان خود اعضای شورای شهر و مجموعه شهرداری و منتقدان مدیریت شهری مطرح شده است. موردی که به روند انتخاب شهردار مرتبط می شود به طوری که از نظر این افراد شورای شهر در این چند سال اقدام به انتخاب شهردار نکرده بلکه تنها دست به انتصاب شهردار زده است! این یعنی شورا بیشتر گزینه های سفارشی را مدنظر قرار می دهد برای شهرداری تا گزینه های داوطلب که باید مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرند! درست همانند ابقای شهردار بازداشتی و یا معرفی شهردار جایگزین او... که برای هیچکدام پروسه قانونی انتخاب شهردار پیش نرفت و حالا که صدای اعتراض مردم به شدت افزایش یافته آن هم به خاطر ناکارآمدی شهرداران در این دو دوره اخیر شورای شهر؛ به نظر می رسد شورای ششم درگیر یک روند حساسی شده که امکان دارد حتی برای مدتی نتوانند گزینه مناسبی را برای شهرداری انتخاب کنند. چرا که اساسی ترین نقش را در انتخاب شهردار، شورای شهر ایفا می کند که طبق قانون شهردار با انتخاب شورا و با تأیید فرماندار منصوب می شود و چالش شورای شهر در این مقطع اثبات شایستگی و استقلال خود است.

شورای شهر از یک طرف با انتخاب فردی کارآمد که توان هدایت و استفاده از امکانات لازم را داشته باشد، شایستگی خود را اثبات خواهد کرد و از طرف دیگر باید به فکر استقلال خود هم باشد در واقع اگر انتخاب گزینه ها از سوی شورا به دور از جناح بندیهای مرسوم، با دقت و تفاهم انجام پذیرد و دفاع لازم هم صورت گیرد، استقلال شورا حفظ خواهد شد... در غیر این صورت افراد، نهادها و جناح های تأثیرگذار به محض تشخیص نامناسب بودن افراد انتخابی و تعلل و سردرگمی اعضای شورا با رایزنی های غیررسمی دخالت خود را روز به روز بیشتر خواهند کرد.

باید دانست تفاهم نداشتن اعضای شورا با هم، نداشتن دقت لازم، انتخاب براساس جناح بندیهای سیاسی مرسوم، خرج نکردن نیروی کافی در دفاع از گزینه های معرفی شده می تواند استقلال شورای شهر را در تصمیم گیریهای مهم تحت الشعاع قرار دهد. علاوه بر این مسئله انتخاب شهرداران دو دوره قبل در کنار ماجراهای تأسف باری که اتفاق افتاد، همه و همه حساسیت ها را بیشتر کرده و قطعاً شورای ششم دوست ندارد به تکرار ناموفق گذشته برسد.

به هر حال کسی که می خواهد عنان مدیریت این شهر را با بودجه 40 میلیاردی به دست گیرد باید توانمندی و صلاحیت های قابل توجهی داشته باشد. زمان در حال از دست رفتن است در حالی که قروه به دلیل ضعف مدیریت شهری در این مدت اوضاع وخیمی دارد و چشم امید همه به شورای جدید است که آیا می تواند فرد مسئولیت پذیر و توانمندی را انتخاب کند یا نه؟!

* گزارش و عکس: زیبا امیدی فر  

* عکس های قدیمی از ماهنامه عرشیا گرفته شده است.