آرام حنا سخنگوی جدید نیروهای دموکراتیک سوریه شد
سرویس سوریه - مجمع نظامی نیروهای دموکراتیک سوریه آرام حنا را به عنوان سخنگوی جدید خود معرفی کرد.

به گزارش کردپرس، نشست سالانه مجمع نظامی نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) آرام حنا فرمانده شورای نظامی آشوری را به عنوان سخنگوی خود معرفی کرد. 

بر اساس تصمیمی که در نشست سالانه مجمع نظامی نیروهای دموکراتیک سوریه گرفته شد، آرام حنا به جای کینو گابریل، به عنوان سخنگوی SDF تعیین شد. 

بحث و بررسی پیرامون آیین نامه های داخلی مجمع پشت درهای بسته و بدون حضور مطبوعات انجام گرفت. همچنین اطلاعاتی در مورد زمان آغاز به فعالیت او به جای گابریل در دست نیست.