نارضایتی ایزدیها از آهنگ کند بازسازی شنگال
سرویس جهان- فعالان ایزدی می گویند بعد از گذشت 7 سال از قتل عام ایزدیها توسط داعش در شنگال، بیشتر آوارگان امکان بازگشت نداشته و بازسازی این منطقه ایزدی نشین به کندی صورت گرفته است.

به گزارش کردپرس، گروه تروریستی داعش، هفت سال پیش در چنین روزهایی، با حمله به منطقه ایزدی نشین شنگال در استان نینوای عراق، ضمن قتل گسترده مردان، هزاران تن از زنان و دختران این اقلیت ساکن در شنگال را به اسارت گرفت و همچنان از سرنوست تعداد قابل توجهی از آنها اطلاعی در دست نیست.

برخی از فعالان ایزدی در مصاحبه با نشریه نیو عرب، از آهنگ کند بازگشت آوارگان به شنگال و عدم اجرای توافقنامه میان اربیل و بغداد برای بازسازی این منطقه ابراز نارضایتی کرده اند.

فرهاد برکات، از فعالان ایزدی به این نشریه گفته است روند بازسازی شنگال بسیار کند است و اگر روند با این سرعت ادامه پیدا کند دهها سال طول می کشد تا این منطقه بازسازی شود.

پری ابراهیم، رییس بنیاد آزادی ایزدی، با اشاره به ویرانی گسترده خانه ها در شنگال، پراکندگی ایزدیها در اردوگاه های مختلف و سرنوشت نامعلوم تعداد زیادی از ایزدیان تاکید کرده است اقدامات زیادی برای جبران این مشکلات انجام نشده است.

این فعال مدنی اشاره کرده است که برخی خانواده های ایزدیان به قصد استقرار دوباره در شنگال به این شهر بازگشته اند اما با مشاهده وضعیت دوباره به اردوگاه ها باز گشته اند.

عبید شمدین، مدیر بنیاد نادیه متعلق به نادیه مراد- دختر ایزدی و فعال حقوق بشر که ماهها اسیر داعش بود- تاکید کرده است که آوارگانی که قصد بازگشت به شنگال را دارند به خدماتی در زمینه آموزش، آب، مسکن و فرصت شغلی نیاز دارند اما نبود اداره فعال محلی و عدم ارائه خدمات اجتماعی این روند را با مشکل روبه رو کرده است.

فعالان ایزدی عدمه مشکلات و موانع بر سر بازسازی شنگال و بازگشت آوارگان به این شهر و مناطق و اطراف آن را عدم هماهنگی میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق در ادغام نیروهای محلی و نیروهای امنیتی مرکزی عراق، عدم توجه به درخواست های خود ایزدیان و نبود تلاش برای بهبود ساختار جامعه ایزدیان بعد از مصیبت های وارد شده به آنها عنوان کرده اند.