ادامه تسلیح نیروهای کرد سوریه از سوی ائتلاف به رهبری آمریکا
سرویس جهان- بر اساس گزارش بازرس کل وزارت دفاع آمریکا به کنگره، ائتلاف مبارزه با داعش به رهبری آمریکا، سلاح، مهمات و دیگر ملزومات نیروهای کرد- عرب سوریه به رهبری کردهای این کشور را تامین می کند.

به گزارش کردپرس، بازرس کل وزارت دفاع آمریکا در گزارشی که برای اعضای کنگره آمریکا ارسال کرده است از ادامه حمایت نظامی این کشور از نیروهای کرد سوریه در مبارزه با داعش خبر داده است.

بازرس کل وزارت دفاع آمریکا تاکید کرده است ملزومات مورد نیاز نیروهای کرد سوریه از قبیل، سلاح، مهمات، تجهیزات پزشکی و ملزومات رزمی را در اختیار نیروهای دموکراتیک سوریه قرار می دهد.

در این گزارش که مربوط به ماه های آوریل تا جولای 2021 است، اشاره شده که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا همچنان به آموزش نظامی نیروهای کرد سوریه ادامه می دهند که شامل، آموزش های پزشکی در میدان رزم، آموزش های معمول نظامی، آموزش های جمع آوری اطلاعات و آموزش مقابله با شورش در زندان هایی است که اعضای داعش در آن نگاهداری می شوند.

وزارت دفاع آمریکا در این گزارش از بهبود توانایی های نظامی نیروهای کرد سوریه خبر داده و تاکید کرده است وزارت دفاع آمریکا به دنبال کاستن از وابستگی نیروهای کرد سوریه به پشتیبانی ائتلاف است.

پنتاگون داعش را همچنان بزرگترین تهدید برای مناطق تحت کنترل کردهای سوریه دانسته و هشدار داده است این گروه تروریستی همچنان به دنبال تخریب تاسیسات نفتی تحت کنترل کردهای سوریه است.

بر اساس این گزارش، نیروهای آمریکایی و نیروهای کرد سوریه همراه با نیروهای کرد سوریه، گشت هایی برای محافظت از تاسیسات نفتی اجام می دهند.