حمله نژادپرستان ترک به شهروندان کرد در خیابان های آیدین
سرویس ترکیه -گروه نژادپرست 100 نفره با بستن راه در استان آیدین کردها را شناسایی کرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

به گزارش کردپرس، اعضای یک گروه نژادپرست در استان آیدین ترکیه با مسدود کردن مسیر خودروها، شهروندان کرد را شناسایی و مورد ضرب و شتم قرار دادند.

بر اساس گزارش MA شب گذشته در منطقه اومورلو شهرستان افه لر استان آیدین، 100 نفر از افراد ملی گرای افراطی ترک، با بستن خیابان ها، هویت افرادی را که می گذشتند کنترل کرده و افرادی را که لهجه کردی داشتند، یا خودروی آنها متعلق به شهرهای کردنشین بود، یا زادگاه ذکر شده در کارت شناسایی آنها متعلق به شهرهای کردنشین بود، مورد ضرب و شتم قرار می دادند. 

آنها در یکی از موارد، خودروی متعلق به سه نفر شهروند کرد را متوقف کرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند و ادعا کردند که این افراد برای آتش زدن جنگل ها آمده اند. پس از آن نیروهای ژاندارمری به محل آمده و شهروندان کرد را با خود بردند. 

در تصاویری که توسط شاهدان عینی منتشر شده است، زمانی که نیروهای ژاندارمری در محل حاضر می شوند، 100 نفر ملی گرای افراطی شعار می دهند که «بگذار بمیرند».

لازم به ذکر است که پیش از این نیز بارها مقامات آیدین خواستار خروج کردها از این استان شده اند. برای نمونه در یک مورد اوزلم چرچی اوغلو شهردار آیدین از حزب جمهوری خواه خلق (CHP) با گفتن جمله «آیدین را از وجود کردها پاک می کنیم» (سایت خبری صدای اژه) خبر ساز شده بود.