کنترل 20 ساله شرکت روسی بر خط لوله نفت خام اقلیم کردستان
سرویس جهان- شرکت روسنفت روسیه به مدت 20 سال خط لوله انتقال نفت خام اقلیم کردستان به ترکیه را در اختیار گرفته است.

به گزارش کردپرس به نقل از ان اس انرژی بیزنس، شرکت روسی روسنفت روسیه 60 درصد سهام خط لوله نفت خام اقلیم کردستان عراق را در اختیار گرفته است. این قرارداد از سال 2019 اجرایی شده و تا سال 2039 ادامه خواهد داشت. بر اساس گزارش ان اس انرژی، قرارداد کنترل خط لوله انتقال نفت اقلیم کردستان به ترکیه که در مجموع 420 کیلومتر است تا 5 سال دیگر هم قابل تمدید است.

شرکت کارگروپ اقلیم کردستان هم 40 درصد باقی مانده سهام این خط لوله را در ختیار دارد.

حداکثر طرفیت انتقال نفت خام از این خط لوله حدود 950000 بشکه در روز عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، بزرگترین میدان نفتی اقلیم کردستان به نام شیخان به این خط لوله متصل بوده و تاکنون حدود 70 میلیون تن نفت خام از آن برداشت و از طریق این خط لوله به ترکیه و بازارهای جهانی صادر شده است. میزان ذخایر باقی مانده میدان نفتی شیحان حدود 570 میلیون تن برآورد شده است.