قانون بودجه بدون دربرداشتن بندهای الزام آور برای اقلیم کردستان تصویب نخواهد شد
سرویس عراق و اقلیم کردستان –- یک عضو فراکسیون سائرون در مجلس عراق تأکید کرد فراکسیون های شیعه مجلس به ادامه فرمول گذشته در زمینه ارسال بودجه برای اقلیم کردستان بدون وادار کردن آن به تحویل درآمدهایش به دولت مرکزی اعتراض کرده اند. زیرا به گفته آنها، بودجه مذکور، متعلق به استان های تولید کننده نفت، مانند بصره است. به همین دلیل این فراکسیون ها، برای پرداخت حقوق کارمندان در بودجه سال 2021 شروطی تعیین کرده اند.

به گزارش کرد پرس به نقل از بغداد الیوم، "امجد العقابی" در این باره گفت: اقلیم کردستان در مقابل دریافت مبالغ تخصیص یافته براساس قانون بودجه، مسئولیت هایی دارد و تعهدات تعیین شده برای آن در قانون استقراض، به منزله احقاق حق است و در صورتی که توافق منصفانه ای با کردها به دست نیاید، بودجه سال 2021 در مجلس تصویب نخواهد شد و بودجه به صورت یک دوازدهم اجرا خواهد شد. کردها، نرمش نشان داده اند و ما منتظر اجرای آن هستیم.

العقابی درباره پشت پرده تصویب قانون استقراض دوم گفت: بعضی از نمایندگان به دلیل داشتن منافعی در تعامل با اقلیم کردستان، خواستار تعویق در وادار کردن اقلیم در زمینه واگذاری درآمدهای نفتی و سایر درآمدها قبل از واریز بودجه از سوی دولت مرکزی براساس قانون استقراض بودند. زیرا بعضی از آنها املاک و ویلاهایی در اقلیم کردستان دارند که این موضوع ممکن است به زیان آنها باشد و از ورود به اقلیم کردستان منع شوند.