نیروهای نظامی ترکیه در افغانستان می مانند
سرویس ترکیه - خلوصی آکار از ادامه حضور نظامی ترکیه در فرودگاه کابل خبر داد و گفت که ترکیه در صورت بروز خطر ظرف 24 ساعت نیروهایش را از افغانستان خارج خواهد کرد.

به گزارش کردپرس، خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه، بر اهیمت ماندن نیروهای نظامی ترکیه در فرودگاه کابل تاکید کرد و گفت در صورت بروز خطر ظرف یک روز نیروهایش را از افغانستان تخلیه خواهد کرد. او همچنین از مراقبت شبانه روزی از مرزهای ترکیه خبر داد و گفت بیش از 23 هزار تن از مهاجران غیر قانونی از این کشور اخراج شده اند.

خلوصی آکار در گفتگو با خبرنگاران روزنامه ینی شفق، درباره امنیت فرودگاه کابل پس از هجوم مردم در روزهای ابتدایی بازگشت طالبان گفت: «واحد های نظامی ما در تلاش هستند تا وظایف خود را در قبال امنیت فرودگاه کابل به انجام برسانند. در اولین روز، هنگامی که طالبان وارد شهر شدند، مردم محلی به فرودگاه ها سرازیر شدند زیرا کارکنان قراردادی فرودگاه محل کار خود را ترک کرده بودند. این وضعیت تنها  24 ساعت به طول انجامید، پس از آن باندهای پرواز برای نیروهای نظامی ترکیه، آلمان، انگلیس و برخی عناصر افغانستانی به همراه آمریکایی ها آماده شد. در حال حاضر کار پرواز و فرود هواپیماها روال عادی خود را دارد.»

آکار با بیان این که ترکیه هیچ ماموریت نظامی ای در افغانستان نداشته است گفت: «ما از سال 2002 در کنار برادران افغانستانی خود هستیم. ما همیشه به ناتو گفته ایم که تا زمانی که برادران افغانستانی ما بخواهند در اینجا می مانیم. ما ارزش های فرهنگی و تاریخی با برادران افغانستانی خود داریم.»

آکار برای نشان دادن اهیمت ماندن ترکیه در فرودگاه کابل گفت: «اگر فرودگاه کابل بسته شود، تمام افغانستان از فرهنگ گرفته تا سلامت، از اقتصاد تا تجارت تعطیل خواهد شد. ما 6 سال است که این کار را می کنیم. ماندن ما در افغانستان به کسی آسیب نخواهد رساند. در صورت بروز خطر ظرف 24 ساعت نیروهایمان را از افغانستان تخلیه می کنیم.»

او درباره موج مهاجرت افغانستانی ها از مرزهای شرقی ترکیه گفت: «تصاویری که به عنوان مرز نشان داده می شوند حقیقت ندارند. امکان ثبت چنین تصاویری در مرز ها وجود ندارد. ما موانع مرزی داریم. ایست های بازرسی وجود دارد. پهپادها در همه مناطق فعال هستند. برج های مراقبتی وجود دارد که دید در شب برای آنها امکان پذیر است.»

او ادامه داد: «تا امروز 23 هزار و 582 تن از مهاجران غیر قانونی از کشور اخراج شده اند. 8 هزار و 635 نفر از این افراد با تایید مستقیم وزیر اخراج شده اند.»