آزادی عبدالله اوجالان مطالبه میلیون ها انسان است
سرویس ترکیه – رئیس مشترک DTK در اظهاراتی با اشاره به حصر اوجالان آزادی وی از زندان را مطالبه میلیون ها انسان دانست.

به گزارش کردپرس، لیلا گوون، رئیس مشترک کنگره جامعه دموکراتیک (DTK) و نماینده حکاری در پارلمان ترکیه از حزب کردی دموکراتیک خلق ها (HDP) در اظهاراتی با اشاره به اعتصاب غذای زندانیان سیاسی کرد ترکیه در اعتراض به حصر عبدالله اوجالان رهبر دربند PKK عنوان کرد: «نقش عبدالله اوجالان در مسئله کردها گریز ناپذیر است. برای حل و فصل مسئله کردها نیز باید حصر علیه اوجالان را برداشته و مذاکرات با وی آغاز شود. من نیز زمانی که در اعتراض به حصر عبدالله اوجالان به عنوان یک سیاستمدار و زن کرد اعتصاب غذای خود را آغاز کرده بود بر این مسئله تأکید داشتم که لغو حصر و آزادی اوجالان مطالبه میلیون ها انسان است».

به نوشته روزنامه اورنسل، گوون در ادامه اظهارات خود خاطرنشان کرد: «علی رغم آن که در 200مین روز از اعتصاب غذای من حصر اوجالان تا حدودی برداشته شده و دیدارهایی هم صورت گرفت ولی بار دیگر حصر علیه وی اعمال شده است. اکنون نیز یک بار دیگر در اعتراض به این حصر اعتصاب غذای دیگری آغاز شده است. هیچ کس از جان خود سیر نشده است. هر انسانی خواستار تداوم زندگی آزادانه و شنیدن احساسات خود به زبان خودش است. نمی خواهند کسی که به عنوان رهبرشان تلقی می شود در زندان باشد».

 

کد خبرنگار: 30102