افزایش 26 درصدی فقر در اقلیم کردستان پس از شیوع کرونا
سرویس جهان- بر اساس گزارش مشترک آژانس آوارگان وابسته به سازمان ملل و بانک جهانی، میانگین افزایش میزان فقر در اقلیم کردستان بر اثر شیوع کرونا، شامل جامعه میزبان، آوارگان و جابه جا شدگان عراقی حدود 26 درصد افزایش یافته است.

به گزارش کردپرس به نقل از سایت سازمان ملل، آژانس آوارگان وابسته به سازمان ملل به همراه بانک جهانی تحقیقی درباره تاثیر شیوع کرونا بر میزان فقر در جوامع مختلف در لبنان، اردن و اقلیم کردستان انجام داده و به این نتیجه رسیده است شیوع این بیماری از سال گذشته تاکنون میزان فقر در جوامع میزبان و آواره در این مناطق را به شدت افزایش داده است.

بر اساس این گزارش، نزدیک به 4.4 میلیون نفر در جوامع مختلف در اردن، لبنان و اقلیم کردستان تحت تاثیر شیوع کرونا به طبقه فقرای جامعه افزوده شده است.

این گزارش در ادامه میزان افزایش فقر در اقلیم کردستان بر اثر شیوع کرونا را در میان جامعه میزبان، آوارگان خارجی و جابه جا شدگان عراقی به ترتیب 24 و 21 و 28 درصد تخمین زده است.