لیست وزیرانی که از مجلس رأی اعتماد گرفتند
سرویس ایران- بررسی 19 وزیر پیشنهادی کابینه، در 270 جلسه در کمیسیون‌های تخصصی و 10 جلسه مستمر و روزانه در صحن علنی مجلس با رای نمایندگان پایان یافت.