کمبود سرم در حال رفع شدن است/توزیع در دو داروخانه قروه
سرویس کردستان- مدیر شبکه بهداشت و درمان قروه از رفع کمبود سرم با افزایش واردات و تولید داخلی خبر داد و گفت که برای دو دارخانه در سطح شهر سرم تهیه شده و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار کردپرس، مدتی است در کشور معضل کمبود سرم بیداد می کند. معضلی که صدای بیماران را درآورده به طوری که برای تهیه یک سرم با چالش های بسیاری همراه می شدند. این معضل که در شهرستان قروه هم نمود داشت نارضایتی و نگرانی مردم به ویژه بیماران و خانواده های آنان را در پی داشت. سرم که یکی از نیازهای درمانی است در دسترس نبودن آن نوعی به خطر افتادن جان و سلامتی بیماران محسوب می شود بر همین اساس پس از اعتراضات بسیار شهروندان قروه ای در این زمینه؛ خبرنگار کردپرس از متولیان حوزه درمان شهرستان پیگیر این موضوع شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قروه با بیان اینکه مشکل کمبود سرم در کشور در حال رفع شدن است از توزیع سرم برای دو داروخانه منتخب مربوط به توزیع داروهای تحت کنترل خبر داد.

«فردین گوهری» در گفت و گو با خبرنگار کردپرس «داروخانه های دکتر کریمی و بیمارستان» را دو داروخانه مسئول برای توزیع سرم دانست و افزود: به اندازه کافی سرم برای این داروخانه ها ارسال شده و  می شود و در دسترس بیماران قرار خواهد گرفت.

او با بیان اینکه شرایط سخت کرونا به ویژه در پیک پنجم مصرف سرم را در کشور افزایش داد، تصریح کرد: نه تنها واردات سرم انجام شده بلکه تولید داخلی هم در حال افزایش است و به زودی این کمبود رفع و دیگر بیماران مشکل تهیه سرم را نخواهند داشت./

* گفت و گو: زیبا امیدی فر