آتش سوزی های درسیم عمدی است و سال ها است که ادامه دارد
سرویس ترکیه - صلاح الدین دمیرتاش آتش سوزی های اخیر در درسیم را عمدی دانست و از مردم خواست تا در برابر سیاست های حکومت ایستادگی کنند.

به گزارش کردپرس، صلاح الدین دمیرتاش رئیس مشترک پیشین حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) در واکنش به آتش سوزی های اخیر استان درسیم، این آتش سوزی ها را عمدی دانست و  از کسانی که در پی صلح و دموکراسی هستند خواست تا در برابر تبعیض حکومت نسبت به این استان کردنشین، در کنار یکدیگر مقاومت کنند.

صلاح الدین دمیرتاش که از 5 سال پیش تا کنون در زندان ادرینه در بند است، با ابراز تسلیت و همدردی با خانواده های کسانی که جان خود را در آتش سوزی های اخیر از دست دادند گفته است: «سوختن جنگل ها از شرق تا غرب کشور باعث تباهی آینده همه جامعه و همچنین جانداران می شود.»

او افزوده است: «شرایط اینگونه نشان می دهد که زمان آن رسیده است که بحران اقلیمی را در برنامه های اصلی ترکیه بگنجانیم.»

دمیرتاش همچنین درباره آتش سوزی های اخیر درسیم نوشته است: «دلیل خاموش نشدن آتش جنگل های درسیم ناکافی بودن امکانات نیست. بیشتر جنگل های آن منطقه عمدا به آتش کشیده می شوند و هیچ کس اجازه خاموش کردن آن را ندارد. این سیاستی است که ده ها سال است ادامه دارد. این واقعیت را همه می دانند اما بدبختانه کسی جرات بیان آن را ندارد. به همان دلیلی که در سال 1938 درسیم بمباران شد، امروز به همان دلیل دارد می سوزد.»

او در آخر نوشته است: «ما به این سیاست تبعیض پایان خواهیم داد. برای این باید همه کسانی که طالب دموکراسی هستند دست به دست هم داده و شانه به شانه در کنار هم بایستند. همان اندازه که ماناوگات به همه ما تعلق دارد، درسیم هم مال همه ماست.»