هشدار کارشناسان درباره بحران جدی آب در عراق
سرویس جهان- دو کارشناس مسائل آب هشدار داده اند عراق که با خشکسالی کم سابقه و کاهش سطح آب رودهای دجله و فرات و نیز آلوده شدن منابع آبی روبه روست، مستعد ایجاد تنش های جدید است.

به گزارش کردپرس، کارشناسان مسائل آب هشدار داده اند عراق به یکی از کشورهایی تبدیل شده که دسترسی به آب پاک در آن به دلایل مختلف سخت تر شده و می شود نشانه های جدی بحران آب در این کشور را مشاهده کرد.

فابریس بالانشه کارشناس مسائل امنیتی منطقه و آب از دانشگاه لیون فرانسه به نشریه آسیا تایمز گفته است وضعیت آب در همه خاک عراق در حال حاضر بحرانی است. آلودگی آب، پسماندها، کند شدن جریان آب و کاهش سطح نزولات آسمانی در ایجاد این بحران دخالت دارند.

ابراهیم المرعشی، پژوهشگر دانشگاه کالیفرنیای جنوبی نیز درباره تبعات بحران آب در عراق به آسیا تایمز گفت: در گذشته ما می گفتیم که کشورها بر سر آب وارد جنگ با یکدیگر می شوند اما اکنون درگیری و تنش بر سر آب در داخل کشورها مانند سوری ها با سوریها و یا عراقی ها با عراقیها محتمل است.

این نشریه هشدار داده است با توجه به این که دولت عراق با مشکلات فراوانی روبروست هنوز فرصت پرداختن به مسئله بحران آب و حل این مسئله را پیدا نکرده است.

فابریس بالانشه با اشاره به این که بخش اعظم آب عراق از طریق دو رود دجله و فرات تامین می شود که از ترکیه سرچشمه می گیرند، افزود: 90 درصد آب مورد نیاز عراق از خارج از این کشور تامین می شود اما طرح های توسعه کشاورزی ترکیه مانند گاپ روی میزان آب ورودی به عراق تاثیر زیادی گذاشته است.

این نشریه همچنین اشاره کرده است که در سوریه نیز سدهایی به روی رود فرات ایجاد شده که جریان آب ورودی به عراق را کاهش داده است.

بالانشه با اشاره به کاهش شدید نزولات آسمانی در سال های اخیر می گوید عراق تا زمانی که باران کافی وجود داشت این مشکلات را کمتر احساس می کرد اما مشکل این است که اکنون نزولات آسمانی به اندازه کافی وجود ندارد.

او اشاره کرده است که در حالی که جمعیت خاورمیانه در حال افزایش دائمی بوده، میزان بارندگی در این منطقه تا دهه های 2040 و 2050 حدود 40 درصد کمتر خواهد بود.

این نشریه اشاره کرده است که عراق با همه همسایگان خود در بحث آب مناقشه دارد.

المرعشی تاکید کرد که ترکیه با توجه به سرازیر شدن دو رودخانه دجله و فرات از این کشور به داخل عراق بیشترین تاثیر را دارد، گفت: اکنون ترکیه به یک هژمونی در مسئله آب تبدیل شده است.

این دو کارشناس به معضلات دیگری در حوزه آب از جمله خطر کنترل منابع آبی توسط گروه های افراطی، آلودگی شدید منابع آبی و سوء استفاده قدرت های منطقه ای مانند ترکیه از آب و استفاده از آن به عنوان سلاح هشدار داده اند.