آیا ترکیه به دنبال الحاق شمال سوریه است؟
سرویس جهان- فصلنامه میدل ایست فورم با اشاره به این که ترکیه برنامه های برای تغییر بافت جمعیتی، تغییراسامی مکانها در مناطق تحت اشغال خود در شمال سوریه اجرا کرده و حدود 15000 نیروی نظامی در این مناطق مستقر کرده است، تمایل ترکیه برای الحاق این مناطق را با توجه به ادعاهای تاریخی درباره این مناطق بعید ندانسته است.

ترکیه در سه عملیات نظامی در شمال سوریه اقدام به تصرف بخش هایی از خاک این کشور کرده است. آنکارا در عملیات نظامی خود علیه کردهای سوریه در سال های 2018 و 2019 سه شهر بزرگ عفرین، سری کانی و گری سپی و دهها روستا را با کمک شورشیان سوری از کنترل نیروهای کرد خارج کرد. فصل نامه میدل ایست فورم در تحلیل خود از اوضاع این مناطق، با بیان شواهدی تمایل ترکیه برای الحاق این مناطق به خاک خود را مطرح کرده است.

این نشریه یکی از مهم ترین برنامه های ترکیه در مناطق تحت اشغال این کشور را تغییر بافت جمعیتی مناطق شمال و شمال شرق سوریه از طریق آواره کردن کردها و جایگزین کردن آنها با خانواده های اعراب و ترکمان هایی عنوان کرده که از سایر مناطق سوریه به این مناطق منتقل شده اند.

این نشریه درباره مناطق تحت کنترل ترکیه در سوریه نوشت: ترکیه در حال حاضر حدود 8000 کیلومتر از خاک سوریه یا معادل 5 درصد از خاک این کشور را تحت کنترل خود دارد و بین 12000 تا 15000 نیروی نظامی خود را در این مناطق مستقر کرده است.

بر اساس اطلاعاتی که میدل ایست فورم منتشر کرده، ترکیه همچنین یک نیروی 80000 تا 100000 نفره از شورشیان سوری را تحت حمایت خود دارد که بیشتر گروه های شورشی نام های ترکی یا نام های دوران امپراتوری عثمانی دارند.

این نشریه یکی از اقدامات ترکیه برای ایجاد تغییر در مناطق کردنشین را آواره کردن بین 35000 تا 500000 تن از کردها و جلوگیری از بازگشت آنها به سه منطقه عفرین، سری کانی و گری سپی عنوان کرده است . ترکیه اقدام به ساکن کردن صدها هزار عرب و ترکمن سایر مناطق سوریه در این مناطق کرده است و بر اساس ادعای این نشریه، آنکارا اجازه داده است افراد تازه وارد بر اموال کردها از جمله زمین های کشاورزی، باغات و خانه های آنها مالکیت پیدا کنند.

این نشریه ادعا کرده است که ترکیه می خواهد از طریق اقداماتی مانند غصب باغات زیتون، قطع درختان و منتقل کردن آنها به مناطقی دیگر از جمله به داخل ترکیه کردهای باقی مانده در این مناطق را بیرون کند. بر اساس این گزارش، کردهای عفرین سالان حدود 700000 تن زیتون برداشت می کردند اما ترکیه اجازه داده است شورشیان تحت حمایت خود نزدیک به 170 تا 200 میلیون دلار املاک و دارایی کردها از جمله باغات زیتون و محصولات آنها را غصب کنند.

میدل ایست فورم همچنین به اقدامات دیگری مانند ربودن افراد برای ایجاد رعب و وحشت و فراری دادن کردها اشاره کره و ادعا کرده است ظرف سه سال، بیش از 7000 تن توسط نیروهای شورشی در عفرین و اطراف آن ربوده شده اند.

این نشریه با اشاره به حضور نهادهای دولتی ترکیه از جمله پلیس، پست و آموزش و پرورش در مناطق اشغالی از قصد جدی آنکارا برای تغییر هویت این مناطق خبر داده و اشاره کرده است که استان های مرزی ترکیه عملا کنترل اداره مناطق تحت اشغال ترکیه در شمال سوریه را به دست گرفته اند.

میدل ایست فروم برای نمونه اشاره کرده است که در مناطق شمال سوریه حدود 500 مدرسه وجود دارد که یادگیری زبان ترکیه در آن اجباری است و مدارس دینی نیز بر اساس تعلیمات دینی نهادهای وابسته به دولت ترکیه ایجاد شده است. بر اساس این گزارش، حدود 2000 مدرسه دینی در مناطق تحت کنترل ترکیه در شمال سوریه ایجاد شده است. دانشگاه های ترکیه نیز شعبات خود را در مناطق تحت کنترل این کشور در سوریه ایجاد کرده اند.

همچنین اشاره شده که اسامی برخی روستاها، میادین شهرها و مدارس ترکی است و پرچم ترکیه بر فراز نهادهای حکومتی در این مناطق برافراشته شده است.

میدل ایست فورم با اشاره به این که دولت ترکیه به حدود 100000 تن از آوارگان سوری تابعیت ترکیه را اعطا کرده و حدود یک و نیم میلیون آواره سوری در مرزهای جنوبی ترکیه با سوریه اسکان داده شده اند، هشدار داده است آنکارا با انتقال این افراد به شمال سوریه زمینه تغییر بافت جمعیتی در این مناطق را فراهم می کند و جمعیت کردهای سوریه در این مناطق به حداقل خواهد رسید.

این نشریه در پایان نتیجه گیری کرده است که به صورتی غیررسمی، مناطق تحت کنترل ترکیه در داخل خاک سوریه، به عنوان مرز میان ترکیه و سوریه تلقی می شود و این احتمال وجود دارد ترکیه بخواهد این مناطق را به عنوان بخشی از خاک ترکیه ضمیمه این کشور کند.