ساخت و ساز در هورامان باید ضابطه مند باشد
سرویس کردستان - استاندار کردستان گفت: با توجه به ثبت جهانی منظر تاریخی هورامان در یونسکو تمامی ساخت و سازها باید ضابطه مند و منطبق با بافت تاریخی آن باشد.

به گزارش کرد پرس, بهمن مرادنیا در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان که به بررسی طرح جامع شهر هورامان اختصاص داشت، اظهار کرد: منطقه هورامان و ثبت آن در یونسکو یک ظرفیت بزرگ برای استان و توسعه گردشگری است، بنابراین باید در ساخت و سازها دقت فراوان انجام شود تا این منطقه همواره در لیست یونسکو قرار داشته باشد.

وی افزود: منطقه هورامان تنها مختص با استان کردستان نیست و بخش هایی از آن نیز در کرمانشاه و اقلیم کردستان عراق قرار گرفته است بنابراین باید به آن همچون یک موضوع مشترک و با دید کلان نگریسته شود.

استاندار کردستان ادامه داد: با توجه به اینکه منطقه هورامان در سال ۹۳ ثبت ملی شده بود، میراث فرهنگی باید در این رابطه و اجرای دستورالعمل و ضوابط خود جدی تر عمل می کرد.

مرادنیا با بیان اینکه نگران ساخت و سازهای غیر اصولی و بی ضابطه در هورامان است، یادآور شد: باید چارچوب و مبنایی در این رابطه وجود داشته باشد و همگان خود را به اجرای آن ملزم بدانند.

در این جلسه مقرر شد با حضور دستگاه های مرتبط و مشاور ، طرح جامع هورامان مجددا بررسی و با توجه به مقتضیات در خصوص بعضی مسائل موجود ابهام زدایی صورت بگیرد.