خروج آمریکا از شمال سوریه باعث فروپاشی نیروهای کرد-عرب نخواهد شد
سرویس جهان- یکی از فرماندهان نیروهای کرد سوریه می گوید که خروج نیروهای آمریکا از شمال سوریه باعث فروپاشی نیروهای کرد-عرب سوریه نمی شود.

به گزارش کردپرس، غلبه طالبان بر افغانستان به دنبال خروج هزاران تن از نیروهای آمریکایی از این کشور نگرانی هایی را پیرامون تکرار این اتفاق در شمال سوریه در پی داشته است. برخی کردها از این که خروج نیروهای آمریکا از شمال سوریه فروپاشی اداره خودگردان کردی در این منطقه و نیروهای دموکراتیک سوریه را در پی داشته باشد نگرانی خود را پنهان نمی کنند.

با این حال فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا در بیانیه ای که در اختیار روزنامه نشنال امارات قرار داده، تاکید کرده است برخی گزارشها درباره تخلیه برخی پایگاه های نیروهای آمریکایی در شمال سوریه صحت ندارد و نیروهای این کشور قصد خروج از مناطق تحت کنترل کردهای سوریه را ندارند.

فرماندهی مرکزی آمریکا در این بیانیه تاکید کرده است هیچ تغییری در ماموریت مبارزه با داعش با همکاری نیروهای دموکرتیک سوریه بوجود نیامده است.

سیامند علی، از فرماندهان ارشد نیروهای دموکراتیک سوریه نیز به این نشریه گفته است که برنامه نیروهای آمریکا در مناطق تحت کنترل کردهای سوریه تغییری نکرده و گشت زنی های روزانه مشترک آنها با نیروهای آمریکایی همچنان ادامه دارد.

او تاکید کرد که حتی خروج نیروهای آمریکا از شمال سوریه باعث فروپاشی نیروی مستقر در این منطقه، مانند آنچه برای ارتش افغانستان پس از خروج آمریکا پیش آمد، نخواهد شد.

فرمانده کرد نیروهای دموکراتیک سوریه گفت نیروهای ما در ده سال گذشته به یک نیروی استوار و مستحکم تبدیل شده و خروج 900 نیروی آمریکا از شمال سوریه فروپاشی نیروهای دموکراتیک سوریه را به دنبال نخواهد داشت.