مقرهای گروههای مخالف ایران در مرز اقلیم کردستان عراق مورد هدف قرار گرفتند
سرویس عراق و اقلیم کردستان – محل استقرار عناصر مسلح گروە های مخالف در سیدکان و چومان در مناطق همجوار با مرز حاج عمران(پیرانشهر) هدف قرار گرفتە اند.

بە گزارش کردپرس، شبکە تلویزیونی روداو گزارش داد، سپاە پاسداران انقلاب اسلامی، مقرات و مواضع گروە های کُرد مسلح مخالف در مناطق مرزی سیدکان و بالکایتی اقلیم کردستان را هدف قرار دادە کە هیچ گونە خسارت جانی بە شهروندان غیر نظامی نرسیدە است.
حملات سپاە پاسداران از طریق پهپاد های نظامی و حملات توپخانە ای بودە و هلگورد نجیب فرماندار سوران بە این شبکە تلویزیونی گفت کە در نتیجە این حملات، هیچ گونە خسارت جانی بە شهروندان غیر نظامی نرسیدە است.
بر اساس این گزارش، حملات با پهپادهای نظامی و توپخانە انجام شدە است و محل استقرار عناصر مسلح گروە های مخالف در سیدکان و چومان هدف قرار گرفتە اند.