حملە پهپادی بە فرودگاە بین المللی اربیل
سرویس عراق و اقلیم کردستان - رسانە های اقلیم کردستان دقایق پایانی شنبەشب ٢٠ شهریور ماە ١٤٠٠ از حملات پهپادی بە فرودگاە بین المللی اربیل مرکز اقلیم کردستان خبر دادند.

بە گزارش کردپرس، نهاد ضد ترور اقلیم کردستان اعلام کرد حملە بە فرودگاە بین المللی اربیل بە وسیلە ٢ پهپاد  بمب گزاری شده انتحاری صورت گرفتە و  هیچ گونە خسارت  جانی و مادی  وارد نشده است.

خبرنگار شبکە تلویزیونی ان. آر. تی در اربیل حملات بە فرودگاە اربیل را موشکی اعلام و از شنیدە شدن صدای سە انفجار پی در پی و مهیب نزدیک فرودگاە خبر داد.

اما بر اساس اظهارات  شاهدان عینی، حملە بە فرودگاە اربیل بە وسیلە ٥ موشک انجام شدە است و آتش روستای سبیرانی نزدیک فرودگاە را نیز در برگرفتە است.

پس از این حملات، کنسولگری آمریکا در اربیل بە حالت آمادە باش درآمدە و زنگ هشدار آن بە صدا درآمدە است.

امید خوشناو استاندار اربیل در فیسبوک بە این حملات واکنش نشان داد و نوشت "اربیل آرام است و آرام هم خواهد بود. اربیل بە لرزە درنخواهد آمد و قوی است."

احمد هوشیار، مدیر فرودگاه اربیل اعلام کرد علیرغم حملات انجام شده، پروازهای این فرودگاە متوقف نگردیده  است.

شایان ذکر است کە بخشی از فرودگاە اربیل، نظامی بودە و شماری از نیروهای نظامی آمریکایی در آن مستقر هستند.

این پنجمین بار است کە فرودگاە اربیل مورد حملات راکتی و پهپادی قرار می گیرد.