یک مافیای مالی پشت سایت های شرط بندی خوابیده است
سرویس کرمانشاه _ دادستان کرمانشاه با بیان اینکه تاکنون در کرمانشاه سایت شرط بندی راه اندازی نشده، گفت: تقریبا 90 درصد از کسانی که دراین سایت ها شرط بندی می کنند، بازنده هستند، چراکه یک مافیای مالی پشت این نوع از سایت هاست و تنها به فکر کسب درآمد هستند.

به گزارش کردپرس؛ دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه در نشست ستاد کنترل مجرمین حرفه ای، بااشاره به وقوع برخی جرائم مانند نزاع و درگیری در مکان های حساس، اظهارکرد: هرچند که ممکن است جرائم در هر مکانی اتفاق بیافتد، اما گاهی وقوع برخی جرائم مانند نزاع و درگیری در مکان های حساسی همچون بیمارستان های بازتاب زیادی پیدا می کند.

 

وی افزود: باید تدابیری اندیشیده شود تا نزاع هایی که گاها داخل خیابان رخ می دهد و منجر به جرح و زخمی شدن برخی از طرفین دعوا می شود، به داخل بیمارستان کشیده نشود.

دادستان کرمانشاه اضافه کرد: در تعدادی از محلات کرمانشاه آمار نزاع های خانوادگی و مسلحانه بیشتر از مناطق است که گاها این نزاع به دلیل زخمی شدن یک یا چند نفر از طرفین به بیمارستان هم کشیده می شود.

وی تصریح کرد: هرچند که تعداد این نوع از جرائم بسیار کم است، اما از آنجایی که به امنیت بیمارستان ها خدشه وارد می کند و از طرفی تمام زحمات ضابطین دستگاه قضایی را هدر می دهد، بنابراین باید همین تعداد اندک هم نداشته باشیم.

کرمی ادامه داد: بنابراین از نیروی انتظامی می خواهیم در محلاتی که آمار نزاع های خانوادگی و مسلحانه زیاد است، در هنگام وقوع این نزاع ها تعداد نیروهای خود را افزایش دهد و در صورت زخمی شدن طرفین و انتقال به بیمارستان، حتما امنیت بیمارستان را هم پوشش دهند.

وی در بخش دیگری از سخنانش بااشاره به رشد فزاینده سایت های شرط بندی، اعلام کرد: باتوجه به گردش های مالی عجیبی که این نوع از سایت ها دارند، شمار آنها هر روز در حال افزایش است.