هدف ترکیه تغییر دموگرافی عفرین است
سرویس سوریه-عضو مکتب سیاسی حزب اتحاد دموکراتیک کُرد سوریه(P.Y.D.K) گفت‌:آمریکا و روسیه در قبال توسعه‌طلبی‌های ترکیه در کُردستان عراق و کُردستان سوریه، چشم‌ خود را می‌بندند.
محمود محمد عضو مکتب سیاسی حزب اتحاد دموکراتیک کُرد سوریه(یکیتی)در گفت‌وگو با کُردپرس با اشاره به تاثیرات احتمالی خروج آمریکا از کُردستان سوریه، اظهار کرد:عفرین‌ بخشی از خاک کُردستان سوریه است و امروز توسط ترکیه و گروه‌های تروریست اشغال شده است و در بی‌توجهی جامعه جهانی دست به تغییر دموگرافی آن‌ زده می‌شود.عفرین خاک مردم کُرد و خود این مردم باید اراده کنند که به خانه‌های خود برگردند و ما بعنوان (یکیتی) فشاری بر کسی وارد نمی‌کنیم.
وی ادامه داد:این مسائل روبروی چشم‌ جامعه جهانی و بویژه روسیه و آمریکا اتفاق می‌افتد و آن‌ها نسبت به مسائل بی تفاوت هستند و در قبال توسعه‌طلبی‌های ترکیه در کُردستان عراق و کُردستان سوریه چشم‌خود را می‌بندند.