اهم رویدادهای اقلیم کردستان در 24 ساعت گذشته/ سه شنبه 23 شهریور
سرویس عراق و اقلیم کردستان- رقابت ها و منازعات بر سر انتخابات مجلس عراق، آغاز سال تحصیلی جدید و اعتصاب غذای فعالین و روزنامە نگاران زندانی منطقە بادینان، از مهمترین موضوعات و اخبار در رسانه های اقلیم کردستان بوده است.

به گزارش کردپرس، اهم اخبار و رویدادهای اقلیم کردستان در سه شنبه 23 شهریور / 14 سپتامبر ، به شرح ذیل بوده  است:

 • امروز  سال تحصیلی جدید در اقلیم کردستان با نواختن زنگ یکی از مدارس اربیل، توسط مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان، آغاز شد.
 • دادگاه تجدید نظر سلیمانیه میران عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی را که از نزدیکان لاهور شیخ جنگی رئیس مشترک سابق این حزب به شمار می آید را از اتهام پولشویی و فساد مالی تبرئه کرد.
 • یکی از روزنامە نگاران زندانی منطقە بادینان اقلیم کردستان، اعلام کرد کە 81 فعال و روزنامە نگار بادینان در زندان اقدام بە اعتصاب غذا کردە و در وضعیت سلامتی آنان وخیم است.
 • نماینده کرد مجلس عراق، مدعی شد که یکی از احزاب حاکم اقلیم کردستان، سعی در مسموم کردن وی و اعضای ائتلاف هیوا در مجلس عراق داشته است.
 • عضو شورای اجرایی دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان، حزب دمکرات کردستان را متهم کرد در حالی که حاضر نبوده برای حل معضل قوت و معیشت مردم اقلیم کردستان به بغداد سفر کند، با هدف کسب مناصب دولتی هفته ها در این شهر باقی مانده است.
 • اداره مستقل منطقە اداری سوران از توابع استان اربیل اقلیم کردستان، طی مراسمی با حضور نخست وزیر اقلیم، آغاز بە کار کرد.
 • عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرد از تبلیغات انتخاباتی این حزب در اردوگاه های آوارگان جلوگیری شده و این ممانعت نیز به نام سازمان ملل انجام می شود.
 • وزیر دادگستری اقلیم کردستان با اشاره بە اینکە از طریق اجرای اصلاحات برای ریشە کن کردن فساد در اقلیم تلاش می کند؛ اعلام کرد کە اقلیم برای مبارزە با فساد مالی بە کمک بین المللی نیاز دارد.
 • 1 هزار و 235 مبتلای جدید و 16 فوتی آخرین آمار کرونا در اقلیم کردستان
 • آمریکا سیستم دفاع موشکی پیشرفتە ای را برای حفاظت از پایگاه نیروهای ائتلاف در نزدیکی اربیل، ایجاد می کند.
 • سفر هیئتی از پارلمان کردستان بە فرانسە.
 • یکی از سران حزب دمکرات کردستان: اگر حزب دمکرات بیشترین قدرت را در اقلیم کردستان در دست نداشتە باشد، جنگ داخلی در اقلیم، برپا می شود.
 •