نیروهای ویژە آمریکایی از فرودگاه اربیل خارج می شوند
سرویس عراق و اقلیم کردستان- فرماندە نیروهای ائتلاف جهانی در فرودگاه اربیل، با اعلام اینکە تا پایان ماه سپتامبر سیستم دفاعی قوی برای حفاظت از پایگاه ائتلاف در این فرودگاه ایجاد می شود، گفت کە نیروهای ویژە آمریکایی نیز از فرودگاه اربیل خارج می شوند.

بە گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری آوینە، اسکات دیسورمو، فرماندە نیروهای ائتلاف جهانی ضد داعش در فرودگاه بین المللی اربیل، اعلام کرد کە بە منظور حفاظت از این پایگاه و مقابلە با حملات پهپادی، سیستم دفاعی قوی در این فرودگاه نصب می شود.

وی افزود این سیستم دفاعی هرگونە پهپاد را اعم از جنگی و یا غیرە، بر فراز آسمان فرودگاه شناسایی و منهدممی کند.

این فرماندە ائتلاف با تاکید بر اینکە این سیستم دفاعی تا پایان ماه سپتامبر آتی،ایجاد می شود، گفت کە خروج نیروهای ویژە آمریکایی نیز انجام خواهد شد.

این در حالی است کە به گفتە امید خوشناو استاندار اربیل،  طی سال جاری میلادی فرودگاه اربیل و بە ویژە پایگاه نیروهای ائتلاف در فرودگاه 7 بار هدف حملە قرار گرفتە و آخرین مورد از این حملات بامداد شنبە گذشتە روی دادە و کنسولگری آمریکا در اربیل، این حملە را بە شدت محکوم کردە وآن را حمله علیە ثبات و امنیت در عراق دانست.