نشست کمیته وزیران شورای اروپا برای کاوالا و دمیرتاش
سرویس ترکیه - کمیته وزرای شورای اروپا برای آزادی کاوالا و دمیرتاش نشست برگزار می کند.

به گزارش کردپرس، کمیته وزرای شورای اروپا، برای نظارت بر اجرای تصمیمات دادگاه حقوق بش اروپا (ECHR) در تاریخ 14 تا 16 سپتامبر نشست هایی برگزار می کند. دو مورد از پرونده هایی که قرار است در این نشست ها مورد بررسی قرار گیرد، پرونده مربوط به عثمان کاوالا بازرگان و فعال حقوق بشر ترک، و صلاح الدین دمیرتاش رئیس پیشین حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) است. 

بر اساس خبر گازته دیوار، دیده بان حقوق بشر، کمیسیون بین المللی حقوق دانان و پروژه حمایت از دعاوی ترکیه، به دلیل عدم اجرای تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا که دستور آزادی عثمان کاوالا و صلاح الدین دمیرتاش را داده بود، از کمیته وزرا خواستند تا به دلیل نقض تصمیم این دادگاه دادخواستی علیه ترکیه تنظیم کنند. 

بر اساس گزارش سایت رسمی دیده بان حقوق بشر، این سه سازمان، به همراه فدراسیون بین المللی حقوق بشر نظرات خود را درباره پرونده دمیرتاش به کمیته وزرا ارائه دادند و از این کمیته خواستند تا از ترکیه بخواهد آزادی فوری دمیرتاش را تضمین کند.

کمیته حقوق بشر پیش از این نیز بازداشت عثمان کاوالا از نوامبر 2017 و همچنین بازداشت صلاح الدین دمیرتاش از نوامبر 2016 را غیر قانونی و منجر به نابودی تکثر گرایی و آزادی بیان در ترکیه دانسته بود.