شورای قروه تذکر گرفت؛ علت تأخیر در انتخاب شهردار چیست؟
سرویس کردستان- شورای شهر قروه به دلیل تأخیر در انتخاب شهردار توسط فرماندار و مدیرکل امور شهری کردستان تذکر گرفت.

به گزارش خبرنگار کردپرس، از زمان روی کار آمدن شورای دوره ششم قروه و انتخاب سرپرست شهرداری یک ماه و چندی گذشته است. در این یک ماه مطابق آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار، شورای شهر باید اقدام به انتخاب شهردار می کرد اما باتوجه به تأخیر در این کار مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها در کردستان و فرماندار شهرستان قروه با ارسال نامه ای به شورای شهر ضمن تذکر، خواستار انتخاب شهردار در سریع ترین زمان ممکن شده اند.

در هر دو نامه تذکر عنوان شده که باتوجه به تأکید قانون گذار در ماده یک آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار در زمینه لزوم انتخاب شهردار در بازه زمانی حداکثر یک ماه پس از رسمیت یافتن شورا ترتیبی اتخاذ شود تا در نخستین نشست و به قید فوریت نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط مطابق آیین نامه اقدام شود. بدیهی است در صورتی که به موقع اقدام نشود مطابق ماده 92 قانون شوراها در زمره قصور در انجام وظایف شورایی محسوب و منجر به طرح پرونده برای اعضای شورا در هیئت حل اختلاف خواهد بود.

این در حالی است که از زمان این تذکر که در تاریخ های 14 و 16 شهریور ماه صورت گرفته تا این لحظه شورای شهر اقدامی نداشته اند و در پاسخ خبرنگار کردپرس درباره اینکه چرا تأخیر داشته اند هم رئیس شورا و هم سخنگوی شورای شهر گفتند که «نامه ای به مدیرکل امور شهری استان داده ایم که آیا می توان فرد بازنشسته یا در حال بازنشستگی را به عنوان شهردار انتخاب کرد یا نه؟ اما پاسخی به شورا داده نشده است.»

با این وصف باید منتظر ماند و دید شورای شهر قروه با وجود حواشی و انتقادات فراوانی که هست آیا در انتخاب شهردار با در نظر گرفتن معیارهای لازم موفق عمل می کند؟