جان باختن دو نیروی پیشمرگ در پی انفجار بمب در استان دهوک
سرویس عراق و اقلیم کردستان- دو نیروی پیشمرگ اقلیم کردستان در پی انفجار بمب کارگذاشتە شدە در استان دهوک جان خود را از دست دادە و چند نیروی دیگر نیز مجروح شدند.

بە گزارش کردپرس، شبکە تلویزیونی روداو به نقل از منابع محلی خبر، گزارش داد کە  بعد از ظهر امروز چهارشنبە 24 شهریور / 15 سپتامبر، انفجار بمب کارگذاشتە شدە، خودروی حامل نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان در منطقە دینارتە استان دهوک را هدف قرار دادە و دو نیروی پیشمرگ جان خود را از دست دادە و چند نیروی دیگر نیز مجروح شدە اند.

جمال ایمینکی رئیس ستاد مشترک نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان، در این مورد با تائید خبر انفجار بمب بە روداو گفت کە هنوز اطلاعی از تلفات این انفجار در دست نیست.

شعبان برواری بخشدار منطقە دینارتە بە روداو گفت کە این انفجار در راه ارتباطی روستاهای  کانی توز بە نقبی روی دادە و پ.ک.ک، را مسئول این بمب گذاری دانست.

روداو گزارش دادە کە نیروهای پیشمرگ جانباختە از نیروهای پیشمرگ روژ هستند کە از اهالی قامیشلو در کردستان سوریە بودە و در اقلیم کردستان توسط حزب دمکرات آموزش دیدە و تسلیح شدە اند.

سازمان ضد ترور اقلیم کردستان نیز در صفحە رسمی خود در فیس بوک اعلام کرد کە در این انفجار دو نیروی پیشمرگ جان باختە اند.

سازمان ضد ترور پ.ک.ک، را مسئول این بمب گذاری و انفجار دانستە است.