اعلام حمایت مجدد آمریکا از مذاکرات کردی-کردی در سوریه
سرویس جهان- وزارت خارجه آمریکا از شورای میهنی کرد سوریه و احزاب اتحادیه میهنی کرد خواست به خاطر رفع مشکلات مردم شمال شرق سوریه مذاکرات مستقیم خود را ادامه دهند و آمریکا از آنها در این زمینه حمایت می کند.

به گزارش کردپرس، صفحه توییتر سفارت آمریکا در سوریه، در بیانیه ای از ادامه حمایت آمریکا از مذاکرات کردی-کردی در سوریه میان شورای میهنی کرد سوریه و احزاب عضو اتحادیه میهنی کرد سوریه خبر داد.

در این بیانیه اشاره شده که جوی هود دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک، در سفر هفته گذشته خود به شمال شرق سوریه، به طور جداگانه با رهبران شورای میهنی کرد سوریه و شورای اجرایی احزاب عضو اتحادیه میهنی کرد سوریه به عنوان دو جریان اصلی کرد در سوریه که مواضع متفاوتی درباره نحوه اداره مناطق کردنشین سوریه دارند، گفتگو کرده است.

او در دیدارها حمایت آمریکا از مذاکرات داخلی میان این دو جریان را اعلام کرده است.

نماینده وزارت خارجه آمریکا از همه طرفین خواسته است با مشارکت در مذاکرات مستقیم کرد-کردی راه حلی مشترک برای رفع مشکلات مردم در نطقه شمال شرق سوریه که تحت کنترل کردهاست بیابند.