یا ترکی حرف بزن یا ساکت شو
سرویس ترکیه - مدیریت یک مدرسه در منطقه کردنشین آدانا با نوشتن شعارهای نژادپرستانه روی پله هایش خشم مردم را بر انگیخت.

به گزارش کردپرس، نوشته های نژادپرستانه روی پله های یک مدرسه راهنمایی در آدانا، واکنش زیادی در بین کردزبانان ترکیه به دنبال داشت.

بنا برخبر روزنامه اورنسل، روی پله های ده گانه وروی این مدرسه راهنمایی عبارات های نژادپرستانه ای از جمله «یا به ترکی حرف بزن یا ساکت شو، زبان ترکی یعنی ترک، زبان ترکی هیچ کمبودی ندارد، اما شما چه؟، کسی که زبانش را از دست بدهد، کشورش را از دست خواهد داد!» نوشته شده بود.

محله اونور، یکی از محلات کردنشین آدانا است که وجود بچه هایی که به زبان کردی سخن بگویند در آنجا بسیار طبیعی است. والدین دانش آموزان پس از دیدن این جمله ها روی پله های ساختمان، خواستار پاک شدن آنها شدند.

پس از واکنش مردم و انتشار این خبر در رسانه ها، این جملات از پله های مدرسه پاک شده و پرونده های تحقیق از سوی فرمانداری آدانا، و اداره آموزش و پرورش این استان درباره مدیریت این مدرسه تشکیل شد.