عامل ترور عضو ارشد پ.ک.ک، در سلیمانیە دستگیر شد
سرویس عراق و اقلیم کردستان- اتاق عملیات مشترک سلیمانیە از دستگیری عامل ترور عضو ارشد پ.ک.ک، در این شهر خبر داد.

به گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری آوینە، اتاق عملیات مشترک سلیمانیە در اطلاعیە ای اعلام کرد کە پس از ترور یاسین بولوت عضو ارشد پ.ک.ک با نام سازمانی شوکری سرحد در سلیمانیە، بە دستور قباد طالبانی معاون نخست وزیر اقلیم کردستان (عضو ارشد اتحادیە میهنی) اتاق عملیاتی با حضور نیروهای ویژە دستگاه اطلاعاتی اقلیم کردستان و دستگاه اطلاعاتی و سازمان ضد ترور اتحادیە میهنی و فرماندهی نهاد امنیتی سلیمانیە، برای شناسایی عاملین این ترور و عامل حملە بە یکی از پناهندگان کرد ترکیه در سلیمانیە تشکیل شدە است.

بر اساس این اطلاعیە اتاق عملیات مذکور پس از بررسی مدارک موجود توانست در مدت کمتر از 24 ساعت عامل این ترور را شناسایی و دستگیر کند.

همچنین اعلام شدە کە فرد دستگیر شدە عامل ترور شوکری سرحد و نیز حملە منجر بە جرح دیگر در سلیمانیە در روز پنج شنبە بودە است.

در این اطلاعیە تاکید شدە کە سلیمانیە شهری امن  برای همه و بدون هیچ تبعیضی است و امنیت شهر و ساکنان آن، تامین می شود.

لازم بە ذکر است کە در حملە روز پنج شنبە یکی از پناهندگان کرد ترکیه بە شدت مورد حملە قرار گرفتە و مجروح شدە است.

قباد طالبانی پس از این حملە در اطلاعیە ای بە شدت آن را محکوم کردە و شهناز ابراهیم عضو ارشد شورای اجرایی دفتر سیاسی اتحادیه میهنی تاکید کرد که باید هرچه زودتر نهادهای امنیتی سلیمانیه عوامل ترور عضو ارشد پ.ک.ک، در این شهر را شناسایی کنند.

لازم بە ذکر است کە استان های سلیمانیە و حلبچە و مناطق گرمیان وراپرین در اقلیم کردستان، جزو مناطق تحت کنترل و اختیار اتحادیە میهنی و نیروهای امنیتی و نظامی این حزب، هستند.