اگر انتخابات مجلس عراق بدون تقلب برگزار شود، احزاب اسلامگرا بیشترین رای را کسب می کنند
سرویس عراق و اقلیم کردستان- نماینده جماعت عدالت در پارلمان کردستان و نامزد این حزب در انتخابات زودهنگام مجلس عراق، تاکید کرد که اگر انتخابات بدون تقلب برگزار شود، احزاب اسلامگرا بیشترین آرا را به دست می آورند.

به گزارش کردپرس، عبدالستار مجید نماینده حزب جماعت عدالت در پارلمان کردستان، در گفتگو با بخش کردی رادیو صدای آمریکا، درباره برنامه های حزب در انتخابات زودهنگام مجلس عراق به برنامه های حزبی مربوط است و رای دهندگان باید مواضع پیشین حزب و عملکرد نمایندگان آن در پارلمان کردستان و مجلس عراق را در نظر بگیرند و این حزب برای کسب حقوق سیاسی و قانونی مردم اقلیم کردستان تلاش می کنند.

نامزد حزب جماعت عدالت در انتخابات زودهنگام مجلس عراق افزود که این حزب برنامه فراگیری در انتخابات داشته و آماده است در اقلیم و مناطق مورد مناقشه عراق با دیگر احزاب به صورت مشترک وارد انتخابات شود و برنامه مشترکی ارائه دهد و همه کردها با هم برای نیل به اهداف خود و حفظ حقوق سیاسی و اقتصادی مردم اقلیم، تلاش کنند؛ مشروط بر اینکه دیگر احزاب و به ویژه احزاب حاکم اقلیم کردستان، به صورت پنهانی با  احزاب عراقی وارد توافق نشوند.

همچنین با تاکید بر اینکه حزب جماعت عدالت با رای دهندگان خود صادق است، احزاب حاکم اقلیم را متهم به عدم صداقت با مردم اقلیم کرده و عملکرد اکثریت نمایندگان کرد در بغداد به نحوی بوده که کردها نتوانند به حقوق خود برسند و توافقات با بغداد اجرایی نشده و در عین حال اداره اقلیم با کاستی های فراوان و انحصارطلبی و فساد و اتصمیمات اشتباه همراه بوده و نتیجه آن نقض حقوق کردها بوده است.

وی درباره نتایج و آرای احزاب اسلامگرا در انتخابات پیش روی عراق با توجه به شکست اسلامگرایان در کشورهای عربی از جمله مصر و تونس گفت که این کشورها دچار آشوب و تنش های بسیار و تحت حاکمیت عشیرتی و دیکتاتوری بوده اند و در این کشورها باوری به دمکراسی و انتخابات نبوده و با وجود اینکه اسلامگرایان در انتخابات برنده شدند،اما با همدستی آمریکا و غرب علیه آنان کودتا صورت گرفت و اجازه پیروزی به آنان داده نمی شود.

وی تاکید کرد که اگر انتخابات بدون تقلب و نا نظارت تیم های خارجی بی طرف صورت بگیرد احزاب اسلامگرا بیشترین تعداد آرا را به دست می آورند و اگر در چنین شرایطی این احزاب موفق به کسب بیشترین رای نشدند، خود وی از کلیه فعالیتهای حزبی کناره گیری می کند.

همچنین اشاره کرد که در انتخابات پیشین حزب دمکرات کردستان (پارتی) در سلیمانیه 47 هزار رای را کسب کرده اما تعداد آرای اسلامگرایان 53 هزار بوده زیرا پارتی در سلیمانیه نتوانسته در انتخابات دست برده و تقلب کند و همچنین در اربیل نیز اتحادیه میهنی نتوانست از احزاب اسلامگرا رای بیشتری به دست آورد.

وی گفت که احزاب اسلامگرا در عراق و اقلیم در شرایط انتخابات آزاد و سالم در اکثریت هستند، زیرا از مردم بوده و به جریان های خارجی وصل نیستند و نتیجه انتخابات آزاد و سالم را می پذیرند.

عبدالستار مجید درباره اینکه چرا در حزب جماعت عدالت همیشه افراد مشخصی و از جمله خود وی، به صورت مکرر نامزد انتخابات و نمایندگی شده و مناصب دولتی را در دست می گیرند، گفت که وی هرگز خواستار نمایندگی و کسب نمایندگی نشده و به وی پیشنهاد شده و از طریق انتخابات و تصمیم گیری اکثریت حزب و با در نظر گرفتن منافع مردم، نمایندگی و تصدی مناصب دولتی  انجام شده است و علی باپیر رهبر حزب نیز اختیار این تصمیم گیری را ندارد.

وی اشاره کرد که خواستار نمایندگی مجلس عراق و مشکلات ومصائب آن نبوده، اما به تصمیمات حزبی پایبند است و پیش بینی کرد که 5 نامزد حزب در انتخابات مجلس عراق موفق به کسب 5 کرسی مجلس عراق می شوند.