شلاق کم آبی قشلاق، بر تن رنجور سنندج
سرویس کردستان- اگر شیر آب را در سنندج باز کنید، هنوز آب در آن جریان دارد، تبلیغات ناشیانه برای هشدار کم آبی در شهر سنندج هم آنقدر روی مخ رفته اند، که شاید شهروندان حق داشته باشند «داستان کمبود آب» را باور نکنند.

کرد پرس- اما اگر سری به سد قشلاق بزنید، متوجه خواهید شد، پشت این داستان بافی ها، رگه هایی از واقعیت هم وجود دارد. سد قشلاق دیگر آن سد قشلاق که می شناختیم نیست، همچون جوان برومند و پهلوانی که اکنون به سن پیری رسیده و سال ها از دیدارمان با او گذشته باشد، در همان نگاه اول متوجه فرتوت شدنش خواهیم شد.

از سرفه های گاه و بی گاهش پی خواهیم برد از آن نیروی جوانی چیزی در او نمانده است و اگر خودش را از تک و تا ناینداخته، بخاطر همان مرام پهلوانی اش است.

 قشلاق که سال های مدید مایه حیات را به خانه های سنندج رسانده، اکنون خمیده قامت است. اگر وضعیت خشکسالی و کمبود بارش ها همچنان ادامه داشته باشد که ظاهرا بر اساس گزارش های هواشناسی ادامه خواهد داشت، او دیگر تابستان آینده تسلیم می شود.  

اگر امروز «جوانک های خوش»  از خاک به جا مانده از کاهش آب قشلاق پیست موتورسواری ساخته اند، سال آینده همان ها غرغر بی آبی را بر سرمان فریاد می کنند.

قشلاق دیگر نایی برایش نمانده است. هر کس این داستان را باور نمی کند، سری به  کنار سد بزند. ماهی های آن هم می خواهند تن شان را از آب بگیرند، جلبک ها هم که خوش خوشانشان است. طعمی برای آب زلال قشلاق و رنگی به روی این جوان برومند سال های دور نمانده است.

حتی دیگر نگاه کردن از نزدیک در وقت غروب آفتاب و طلوع ماه از پشت کوهای نگران به قشلاق، ترس ندارد. انگار از آن همه عظمت و آن همه ابهت فقط رودخانه ای به جا مانده است.

مسئولان ظاهرا در فکر انتقال آب سد آزاد هستند و بر اساس خبری که امروز پایگاه اطلاع رسانی استانداری منتشر کرده است، استاندار کردستان بر تسریع در انتقال آب سد آزاد به تسویه خانه سنندج تاکید کرده است. بهتر است این تاکید- حداقل این تاکید- به مرحله عمل برسد تا قشلاق در سن بازنشستگی اش شرمنده سنندجی ها نشود.

گزارش و عکس/ منصور اولی