احتمال ایجاد یک کیان رسمی توسط کردهای سوریه بسیار دور از انتظار است
سرویس جهان- دکتر جیکوب شاپیرو به خبرگزاری کردپرس گفت: احتمال ایجاد موجودیتی شبیه اقلیم کردستان عراق در شمال شرق سوریه وجود دارد اما احتمال ایجاد یک کیان رسمی توسط کردهای سوریه بسیار دور از انتظار است.

به گزارش کردپرس، دکتر جیکوب شاپیرو استاد علوم سیاسی دانشگاه پرینستون آمریکا و مدیر پروژه چند-دانشگاهی خشونت سیاسی در جهان -که به صورت ویژه عملکرد گروه های بسیار خشونت‌گرا مانند داعش را دنبال می کند- در مصاحبه‌ای با کردپرس داعش را همچنان تهدیدی برای کشورهای عراق و سوریه دانست.

دکتر شاپیرو درباره موقعیت کنونی داعش در عراق و سوریه به کردپرس گفت: داعش همچنان یک تهدید باقی خواهد ماند. آنها ممکن است بتوانند حملات مقطعی انجام دهند اما هیچ شانسی برای تسلط دوباره بر یک قلمرو ندارند.

استاد دانشگاه پرینستون آمریکا درباره تاثیر دوگانه کمک‌های آمریکا به کردها به بهانه مبارزه با داعش افزود: حمایت آمریکا از کردهای سوریه هم می تواند برای مقابله با داعش باشد و هم برای کمک به کردها در راستای ایجاد یک منطقه خودمختار. 

دکتر شاپیرو درباره پیامد حمایت آمریکا از کردهای سوریه گفت: هرچه قدر کردهای سوریه تواناتر شوند بهتر می توانند با داعش مبارزه کنند اما از طرفی، به طور موثرتری می توانند کنترل دی فاکتو بر قلمروی کنونی خود داشته باشند. 

استاد دانشگاه پرینستون درباره آینده کردهای سوریه گفت: احتمال ایجاد یک کیان رسمی توسط کردهای سوریه بسیار دور از انتظار است اما جا برای ایجاد یک موجودیتی در شمال سوریه مانند اقلیم کردستان عراق که از میزان بالایی از خودمختاری برخوردار است، وجود دارد. با این حال، این مسئله مورد استقبال ترکیه قرار نخواهد گرفت.

 دکتر شاپیرو درباره علت ادامه حملات داعش در مناطق مورد مناقشه عراق میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی این کشور افزود: علت عدم موفقیت با داعش در مناطق مورد مناقشه عراق این است که از بین بردن کامل یک گروه تروریستی بسیار سخت است. بویژه اگر دولت مرکزی در این منطقه مورد اقبال زیاد مردم محلی قرار نگرفته باشد. 

مدیر پروژه چند-دانشگاهی خشونت سیاسی در جهان، درباره تاثیر سقوط افغانستان بر سرنوشت داعش با توجه به حضور این گروه تروریستی در برخی نقاط آن کشور گفت: در مورد تاثیر تحولات افغانستان روی سرنوشت داعش نمی تواند انتظار داشت که این مسئله تاثیر خاصی روی سرنوشت این گروه تروریستی داشته باشد.