روسیه با نوعی از سیستم غیرمتمرکز در سوریه موافق است
سرویس سوریه-نماینده اداره خودگردان کُردستان سوریه در اقلیم کُردستان گفت:آن چیزی که مد نظر روسیه است بصورت واقعی فدرالیسم‌ نیست اما پروژه‌ای است که اداره خودگردان را به رسمیت بشناسد و در چهارچوب گفتگو با دولت مرکزی به توافق رسیده باشد.

«نورشان حسین» نماینده اداره خودگردان کُردستان سوریه در اقلیم کُردستان عراق با اشاره به برخی اخبار درباره احتمال پذیرش موضوع فدرالیسم در سوریه توسط روسیه پس از سفر هیات نمایندگی اداره خودگردان به مسکو، اظهار کرد:هنوز هیات نمایندگی اداره خودگردان و مجلس سوریه دموکراتیک از سفر بازنگشته تا در این رابطه اظهار نظر کند، اما آن چیزی که مد نظر روسیه است بصورت واقعی فدرالیسم‌ نیست اما پروژه‌ای است که اداره خودگردان را به رسمیت بشناسد و در چهارچوب گفتگو با دولت مرکزی به توافق برسد.

وی ادامه داد:پروژه‌ای که ما بدان باور داریم، سوریه غیرمتمرکز و دموکراتیک است و هر زمانی که دیالوگ آغاز شود چند و چون‌آن در طی پروسه گفتگو مسخص می‌شود و ما برای سوریه‌ای دموکراتیک با ساختاری که همه ادیان و ملیت‌ها را به رسمیت‌ بشناسد، تلاش می‌کنیم.

وی افزود:پیشتر در اظهارنظری وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده بود که پروژه‌ای مانند اقلیم کُردستان‌عراق نیز می‌تواند در سوریه وجود داشته باشد.هر چند این موضوع اظهار نظری قدیمی است اما مسئله ما با دولت مرکزی سیستم غیرمتمرکز و دموکراتیک است که چگونگی آن می‌تواند در گفتگو با دمشق مشخص گردد.