بازداشت اعضای انجمن خانواده های زندانیان در ترکیه
سرویس ترکیه - تعدادی از اعضای انجمن خانواده های زندانیان به اتهام عضویت در گروه تروریستی بازداشت شدند.

به گزارش کردپرس، پس از بازداشت های گسترده اعضای حزب دموکراتیک خلق ها (HDP)، اعضای جنبش زنان آزاد (TJA) حزب سوسیالیست فرودستان (ESP) و اعضای فدراسیون انجمن های جوانان سوسیالیست (SGDF)، و بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی، این بار نوبت به اعضای انجمن همبستگی و همیاری خانواده های زندانیان آدانا (ATUHAY-DER) و اعضای انجمن همبستگی و همیاری خانواده های محکومان چوکوروا (Çukurova TUHAY-DER) رسید.

بنا بر خبر بین النهرین، در ساعت های آغازین بامداد امروز پلیس ترکیه با در دست داشتن دستور دادستانی آدانا و رفتن به خانه های اعضای این انجمن ها در آدانا، مرسین، و سیرت، تعداد زیادی از آنها را به اتهام عضویت در گروه تروریستی بازداشت کرد. در میان بازداشت شدگان برخی اعضای HDP نیز وجود دارند. 

تا کنون هویت برخی بازداشت شدگان شامل ذاکر آکالین و سینان بالدوز مدیران مشترک ATUHAY-DER، و یاشار دمیر رئیس مشترک HDP شاخه سیحان، منتشر شده است. از هویت بقیه بازداشت شده ها خبری در دست نیست. 

لازم به ذکر است که فعالیت انجمن های همیاری خانواده های محکومان و زندانیان در شهرهای مختلف ترکیه، در راستای ایجاد همبستگی و رفع مشکلات معیشتی، اقتصادی و حقوقی به ویژه در میان خانواده های زندانیان سیاسی، به کمک یکدیگر است.