حزب اتحاد دموکراتیک(PYD) دست از تکروی بردارد
سرویس سوریه-عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد کُردستانی در سوریه(P.Y.K.S) گفت‌:واجب است حزب اتحاد دموکراتیک(PYD) و نیروهای سوریه دموکراتیک (HSD) از تکروی داست بردارند و مسئله اتحاد با احزاب کُردستانی را جدی بگیرند و برای منافع ملی کُردها در سوریه تلاش کنند.

هوال عیسی عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد کُردستانی در سوریه(P.Y.K.S) در پاسخ به این سوال کُردپرس که سفر مقامات اداره خودگردان به روسیه و طرح مسئله فدرالیسم در سوریه، اظهار کرد:همه قدرت‌هایی که در سوریه حضور دارند، به دنبال منافع خود هستند و هیچ وقت‌ به سرنوشت مردم و بویژه کُردها فکر نمی‌کنند.

وی ادامه داد:روسیه از مذاکره میان دولت مرکزی و کُردها دو هدف عمده دارد.ابتدا هدفش قطع کردن رابطه کُردها و آمریکا است و سپس می‌خواهد کردها تحت سلطه دولت مرکزی قرار گیرند.

وی افزود:دولت مرکزی نیز هیچ وقت در قبال قضیه کُرد صادق نیست و اگر بدنبال حل مسئله بود تا به امروز این مشکل حل شده بود.

عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد کُردستانی در سوریه(P.Y.K.S) تصریح کرد:کنترل سوریه در دست روسیه است چرا که هم‌ امنیت و هم نفت این کشور را روسیه کنترل می‌کند و روسیه می‌تواند دمشق را برای هر مذاکره‌ای تحت فشار بگذارد.

هوال عیسی خاطرنشان کرد:روسیه موافق فدرالی نیست و سوریه نیز به کُردها فدرالی نمی‌دهد چرا که دولت مرکزی امانتی که را که به پ.ی.د داد تا از آن محافظت کند را تسلیم آمریکا کرد و بخشی از رابطه خود با دمشق را قطع نمود.

وی گفت:همه طرف‌ها بدنبال منافع خود هستند اما این کُردها هستند که هر کدام به یک سمت می‌روند و منافع خود را به یکدیگر گره نمی‌زنند.لذا واجب است پ.ی.د و ه.س.د به منافع کُردی اهمیت بدهندو بدنبال اتحاد با جریان‌های دیگر باشند.