طرح نمایندگان کنگره آمریکا برای پایان دادن به حضور نظامی آمریکا در مناطق کردنشین سوریه
سرویس جهان- بر اساس اصلاحیه نماینده دموکرات کنگره درباره بودجه دفاعی آمریکا، نباید از بودجه دفاعی آمریکا بدون اجازه کنگره، برای ماندن نیروهای آمریکایی در مناطق تحت کنترل کردهای سوریه استفاده شود.

به گزارش کردپرس به نقل از میدل ایست آی، جمال بومن، نماینده دموکرات کنگره آمریکا اصلاحیه ای برای بودجه دفاعی سال آینده دفاعی آمریکا ارائه کرده است که در صورت تصویب، بودجه برای حضور نظامی آمریکا در مناطق تحت کنترل کردهای سوریه اختصاص نخواهد یافت.

نماینده کنگره و طراح اصلاحیه بودجه دفاعی آمریکا این پیشنهاد را در راستای پایان دادن به حضور آمریکا در جنگ های بی پایان عنوان کرده و شش نماینده دیگر کنگره نیز از آن دفاع کرده اند.

نمایندگان طرفدار قطع بودجه حضور نظامی آمریکا در سوریه علت حمایت از این اصلاحیه را تلاش برای کاستن از هزینه های انسانی در سوریه دانسته اند که به گفته آنها ناشی از دخالت نظامی آمریکا در سوریه است.

آمریکا در حال حاضر 900 نیروی نظامی در سوریه دارد که عمدتا در نزدیکی مناطق نفت خیز شمال شرق سوریه مستقر هستند. مقامات آمریکایی اخیرا بر ادامه حضور نیروها در سوریه به بهانه مقابله با داعش در کنار نیروهای کرد-عرب سوریه تاکید کرده اند.