۷۱ هزار کلاس اولی در آذربایجان غربی اول مهر را جشن گرفتند
سرویس آذربایجان غربی- مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: ۷۱ هزار کلاس اولی در استان با نواخته شدن زنگ مهر، مقاومت و نماز راهی مدارس شدند.

به گزارش کردپرس، مهین منافی روز پنجشنبه در آیین نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت در مدرسه چهارده معصوم ارومیه باعنوان روز غنچه ها و شکوفه ها، افزود: امسال ۲۱ هزار نفر بر تعداد دانش آموزان استان افزوده شده است و از یک مهرماه ۶۴۶ هزار دانش آموز سال تحصیلی جدید را آغاز می کنند.

او بیان کرد: ۳۹ هزار فرهنگی آذربایجان غربی امسال امر آموزش را برعهده دارند و در پنج هزار و ۱۵۰ مدرسه حضور خواهند داشت.

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی بیان کرد: آموزش دانش آموزان در مدارس عشایری زیر ۱۰ نفر حضوری بوده و در سایر مدارس تلفیقی با توجه به شرایط هر منطقه با تبعیت از تصمیمات ستاد ملی کرونا است و در این راستا از محتواهای الکترونیکی نیز بهره خواهیم برد.

منافی با بیان اینکه کرونا در ماههای گذشته سبب دوری دانش آموزان از مدرسه و فرایند آموزش شده است، بیان کرد: سلامت دانش آموزان و رعایت پروتکلهای بهداشتی اولویت اول در بازگشایی مدارس و کلاسهای ترکیبی خواهد بود.

آذربایجان غربی دارای پنج هزار و ۱۵۰ مدرسه با ۳۹ هزار فرهنگی و ۶۴۶ هزار دانش آموز در سال تحصیلی جدید است. از مجموع مدارس استان آذربایجان غربی سه هزار مدرسه در مناطق روستایی واقع شده است.