وضعیت وخیم 40000 کودک در کمپ های تحت کنترل کردهای سوریه
سرویس جهان- بر اساس گزارش یک نهاد حقوق بشری، هر هفته دو کودک وابسته به خانواده های اعضای داعش، در اردوگاههای تحت کنترل کردهای سوریه جان خود را از دست می دهند.

به گزارش کردپرس، سازمان نجات کودکان امروز اعلام کرد 40000 کودک وابسته به خانواده های داعشی در دو کمپ الهول و روژ در مناطق تحت کنترل کردهای سوریه به سر می برند و بر اثر وخیم شدن وضعیت آنها، هر هفته دو تن از آنها جان خود را از دست می دهند.

بر اساس این گزارش، این کودکان و ابسته به خانواده هایی از حدود 60 کشور جهان هستند که به علت بی توجهی کشورهای مذکور در وضعیت اسفباری قرار دارند. این کشورها که تعدادی از آنها جزء کشورهای ثروتمند غربی محسوب می شوند از بازگرداندن این کودکان خودداری می کنند.

بر اساس بیانیه این نهاد حمایت از کودکان، هر هفته دو تن از کودکان ساکن کمپ الهول بر اثر وخیم شدن وضعیت جسمی، خشونت یا بیماری جان خود را از دست می دهند. سازمان نجات کودکان می گوید از ابتدای سال تاکنون 63 کودک ساکن الهول جان خود را از دست داده اند. همچنین 73 تن از افراد دیگر ساکن این اردوگاه به قتل رسیده اند.

سونیا خوش، مدیر نهاد نجات کودکان سوریه به خبرگزاری فرانسه گفت: 320 کودک فرانسوی در این اردوگاه ها به سر می برند اما پاریس تنها 35 تن از آنها را به خانه باز گردانده و انگلیس از مجموع 60 کودک تبعه این کشور تنها 4 کودک را به خانه باز گردانده است.

مقامات کرد سوریه می گویند توانایی مالی و امنیتی نگاهداری از بیش از 60000 تن زن، کودک و مرد وابسته به داعش را ندارند و کشورهای جهان نیز مسئولیتی در قبال این وضعیت قبول نمی کنند.