کاهش ٣٣ درصدی بارندگی ها در آذربایجان غربی/ مهر و آبان کم بارش خواهند بود
سرویس آذربایجان غربی- رئیس اداره هواشناسی شهرستان مهاباد با اشاره به افزایش یک درجه ایی دمای استان آذربایجان غربی نسبت به سال آبی گذشته گفت: میزان بارندگی های استان نیز نسبت به سال آبی گذشته ۳۳ درصد کاهش و نسبت به نرمال ۲۷ درصد کاهش را نشان می دهد.

اردلان محمد پور در گفتگو با خبرنگار کردپرس افزود: متوسط بارش های کل استان در سال زراعی ۹۹- ۱۴۰۰ تا به امروز، ۲۵۸ میلی متر بوده و این میزان در سال آبی (٩٩-٩٨)۳۷۸ میلی متر بود.

او ادامه داد: بر این سال میزان بارندگی ها در آذربایجان غربی نسبت به سال آبی گذشته ۳۳ درصد کاهش و نسبت به نرمال ۲۷ درصد کاهش را نشان می دهد.

بیشترین و کم ترین بارش ها در آذربایجان غربی

رئیس اداره هواشناسی شهرستان مهاباد گفت: بیشترین بارش استان آذربایجان غربی در سال زراعی۹۹- ۱۴۰۰ سردشت با ۴۸۳ میلی‌متر بوده و بعد از آن پیرانشهر با ۳۶۴ میلی متر بارندگی  بوده است. کم بارش ترین شهرستان استان نیز شوط با ۱۸۴میلی‌متر بارندگی بوده است.

کاهش ٤٥ درصدی بارش ها در مهاباد

او در خصوص میزان بارندگی ها در مهاباد نیز بیان کرد: میزان بارندگی در شهرستان مهاباد در سال زراعی ۹۹- ۱۴۰۰ تا امروز ۲۵۸ میلیمتر بوده که در مقایسه با سال آبی گذشته (٩٩-٩٨)  با بارندگی ۴۶۶ میلیمتری، کاهش ۴۵ درصد بارندگی ها را نشان می دهد و نسبت به نرمال نیز ۳۷ درصد کاهش بارندگی در مهاباد رخ داده است.

محمدپور با اشاره به میزان بارندگی ها در حوزه بارش کل استان هم گفت: این میزان در آذربایجان غربی ۱۵۴ میلی‌متر و در سال آبی گذشته حدود ۲۲۶ میلی متر بوده است و نشان می دهد، نسبت به سال قبل ۳۲ درصد و نسبت به نرمال ۳۵ درصد کاهش بارندگی در حوضه بارش‌های استان شکل گرفته است.

افزایش دمای آذربایجان غربی نسبت به نرمال

او در خصوص میانگین دما در استان آذربایجان غربی بیان کرد: میانگین دمای استان در سال آبی(۹۹- ۱۴۰۰) ١٣.٨ درجه سانتیگراد و در سال آبی گذشته این میزان ١٢.٨ درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته یک درجه افزایش دما در کل استان ثبت شده و نسبت به نرمال ١.٦ درجه سانتی‌گراد با افزایش دما روبرو شده است.

گرمترین شهرهای آذربایجان غربی کدامند؟

رئیس هواشناسی مهاباد ادامه داد: گرمترین شهرهای استان در سال آبی ۹۹- ۱۴۰۰ پلدشت با ١٥.٨ درجه سانتی گراد و بعد از آن سردشت با ١٥.٧ درجه سانتیگراد بودند.

محمدپور گفت: میانگین دمای مهاباد نیز در سال آبی (۹۹- ۱۴۰۰)  ١٣.٦ درجه سانتیگراد بود که این میزان نسبت به سال آبی قبل از آن 1.7 درجه سانتیگراد و نسبت به نرمال هم 2.1 درجه سانتیگراد گرمتر شده است.

پیش بینی بارندگی در پاییز ١٤٠٠

او با اشاره به آغاز سال آبی جدید از اول مهرماه تصریح کرد: پیش‌بینی‌ها برای پاییز امسال با احتمال ۶۵ تا ۷۰ درصد نشان می دهد که بارندگی ها در مهر و آبان امسال نسبت به نرمال کم تر خواهد بود اما برای آذرماه انتظار می رود که بارش ها در حد نرمال رخ دهد.