دلایل امید کردهای سوریه به ادامه هم‌پیمانی آمریکا
سرویس جهان-دکتر کریستوفر هیلز معتقد است از جمله دلایل امید کردها به ادامه حضور نظامی آمریکا در سوریه بعد از خروج از افغانستان این است که بایدن نمی خواهد در وضعیت تدافعی در برابر انتقادها از خروج از افغانستان، با رها کردن متحد دیگری به نام کردها خود را بیشتر در مقابل هجمه منتقدان قرار دهد.

به گزارش کردپرس، دکتر کریستوفر هیلز استاد علوم سیاسی دانشگاه کوین مری خروج آمریکا از افغانستان را بر حضور نیروهای این کشور در مناطق تحت کنترل کردهای سوریه بی تاثیر نمی داند.

او معتقد است هم روسیه و هم ترکیه که خواهان فرصتی برای کنار زدن کردهای سوریه هستند خروج آمریکا از افغانستان را زمینه تکرار این اتفاق در سوریه پنداشته و منتظر اعلام خروج نیروهای آمریکایی از شمال شرق سوریه هستند.

او در مقاله ای که در نشریه مبدل ایست آی منتشر شده احتمال خروج آمریکا از مناطق تحت کنترل کردهای سوریه را منتفی نمی داند و حتی معتقد است زمینه آن تا حدی فراهم شده است.

دکتر هیلز با این حال اشاره می کند که به دلایلی کردهای سوریه نسبت به عدم خروج آمریکا از سوریه امید دارند.

استاد دانشگاه کوین مری درباره دلایل خوش‌بینی کردها نوشت: از جمله دلایل امید کردها به ادامه حضور نظامی آمریکا در سوریه بعد از خروج از افغانستان این است که بایدن نمی خواهد در وضعیت تدافعی کنونی در برابر انتقادها از خروج از افغانستان، با رها کردن متحد دیگری به نام کردها، خود را بیشتر در مقابل هجمه منتقدان قرار دهد.

او همچنین به کم هزینه بودن حضور ۹۰۰ نیروی نظامی آمریکا در شمال شرق سوریه در مقابل هزینه حضور دهها هزار نیروی این کشور در افغانستان اشاره کرده و یادآوری کرده است فشار کمتری هم بر بایدن برای خروج از سوریه در مقابل فشارها برای خروج از افغانستان وجود دارد.