مشکلات واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل ایوان قابل حل است
سرویس ایلام - وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست شورای اداری شهرستان ایوان گفت: مشکلات واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل شهرستان ایوان قابل حل و در این زمینه مانعی وجود ندارد.

 به گزارش خبرگزاری کردپرس به نقل از ایرنا، سید رضا فاطمی امین گفت: تحول در بخش اقتصادی از اولویت های مهم دولت سیزدهم است که باید با همدلی این امر مهم تقویت شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: با تهیه سند همه برنامه ها، منابع مالی و عملکرد مدیران بر مبنای اجرای این برنامه ارزیابی می شود که این موضوع طی هفته های آینده در پنج استان کشور از جمله ایلام آغاز می شود.

فاطمی امین یادآور شد: مدیران استانی ظرفیت ها و فرصت های اقتصادی استان ها را شناسایی و مشکلات قابل حل را پیگیری کنند.

وی تاکید کرد: مشکلات واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل شهرستان ایوان قابل حل و در این زمینه مانعی وجود ندارد.

وزیر صمت با بیان اینکه بیکاری مشکل همه کشور است، اضافه کرد: با توجه به برنامه ریزی انجام شده با تکمیل طرح های تولیدی نیمه تمام اشتغال چشمگیری ایجاد می شود.

فاطمی امین اظهار کرد: کسری بودجه به سبب کمبود منابع و افزایش هزینه هاست که با برنامه ریزی می توان این موضوع  را نیز رفع کرد.

وی تصریح کرد: همچنین با افزایش تولیدات و  توسعه بخش اقتصادی می توان عمران شهری شهرستان ایوان حل کرد زیرا بخشی از هزینه های تولیدات از محل ارزش افزوده این واحدها پرداخت می شود.