رد پیشنهاد خروج آمریکا از مناطق تحت کنترل کردهای سوریه در کنگره
سرویس جهان- طراح پیشنهاد خروج نیروهای آمریکا از مناطق تحت کنترل کردهای سوریه، از شکست پیشنهاد خود در رای گیری روز جمعه کنگره آمریکا خبر داد.

به گزارش کردپرس، جمال بومن، نماینده دموکرات کنگره آمریکا سه روز پیش در طرح پیشنهادی خود به کنگره خواستار خروج نیروهای آمریکا از مناطق تحت کنترل کردهای سوریه ظرف یک سال پس از تصویب پیشنهاد قطع بودجه حضور نیروهای آمریکا در سوریه شده بود.

او پیشنهاد کرده بود حضور نظامی آمریکا در سوریه بدون موافقت کنگره امکانپذیر نباشد و بودجه حضور نظامی آمریکا در سوریه محدود و یا قطع شود.

جمال بومن در صفحه توییتر خود از شکست پیشنهادش با رای مخالف نمایندگان کنگره خبر داد و آن را اقدامی تاسف برانگیز خواند.

تصویب طرح اصلاح بودجه نظامی آمریکا به منظور محدود کردن و یا خروج کامل حضور نظامی آمریکا در سوریه نیازمند رای موافق اکثریت کنگره بود اما در رای گیری روز جمعه مشخص شد 286 نماینده کنگره مخالفت خود را با محدود کردن بودجه به منظور ایجاد فشار در جهت خروج نیروها از سوریه اعلام کردند و 141 نماینده نیز موافق پیشنهاد جمال بومن بودند.